Navigation path

Начало За контакти Карта на сайта

За гражданската инициатива

Открийте инициатива

Организиране на инициатива

Още информация

 • RSS
Отказ от отговорност: За съдържанието на тази страница отговорност носят единствено организаторите на инициативите. Текстът изразява единствено вижданията на авторите и по никакъв начин не може да се смята, че той изразява вижданията на Европейската комисия. Комисията не носи отговорност за използването на информацията, съдържаща се в него.
Наслов: Housing for All
Настоящ статус: Събирането на изявления продължава
Краен срок: 18/03/2020
Регистрационен номер в Комисията: ECI(2019)000003
Дата на регистрация: 18/03/2019
Дата на публикуване на този превод: 20/03/2019
Подкрепа
Език на регистрацията: DE / Други достъпни езици: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Решение на Комисията относно регистрирането на предложената гражданска инициатива: РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
Предмет: Целта на настоящата Европейска гражданска инициатива е в нормативната уредба и финансовата рамка да се предвидят по-добри условия, за да се улесни достъпът до жилищно настаняване за всички в Европа.
Основни цели: Настояваме ЕС да предприеме действия, които биха позволили на всеки в Европа да има достъп до жилище. Това включва улесняване на достъпа на всички до социални жилища на достъпни цени, неприлагане на критериите от Маастрихт по отношение на публични инвестиции за изграждане на жилища на достъпни цени, подобряване на достъпа до финансиране от ЕС за устойчивото жилищно строителство с нестопанска цел, приемане на социални и конкурентни правила за краткосрочните договори за наем и изготвяне на статистически данни за нуждата от жилища в Европа.
Разпоредби на Договорите, смятани от организаторите за имащи отношение към инициативата: Член 3 от ДЕС; Членове 9, 53 и 62, член 106, параграф 3, членове 113, 114 и 115, член 126, параграф 14, член 164, член 175, параграф 3, членове 177, 178, 338 от ДФЕС
Организатори/ Членове на гражданския комитет:
 • Представител: Karin ZAUNER - karin.zauner@housingforall.eu
 • Заместник: Santiago MAS DE XAXAS FAUS - PAH@housingforall.eu
 • Други членове: Lisa WINTER, Pavlos KALOSINATOS, Iva MARČETIĆ, Ana Rita TELES DO PATROCÍNIO SILVA, Jana KIMVALL HAGEL
Уебсайт: www.housingforall.eu
Приложение: Други достъпни езици: DE
Проект на правен акт:
Източници на подкрепа и финансиране:

Последна актуализация: 11/04/2019

Име на спонсора Дата[1] Стойност в евро[2]
Heidrun Maier-de Kruijff 29/03/2019 600
Karin Zauner 29/03/2019 800
Europeans for Affordable Housing e.V. 29/03/2019 50 000

Обща стойност на подкрепата и финансирането: € 51 400
[1]
Дата на получаване на финансирането. В случаи на помощ в натура – дата, на която е започнало предоставянето на помощта.
[2]
Действителна стойност на предоставеното финансиране или стойност на помощта в натура.

Напредък на инициативата

 1. Регистрирана
  18/03/2019
 2. Събирането на изявления продължава
 3. Приключено събиране
 4. Внесена
 5. Получила отговор