Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

 • RSS
Ansvarsfriskrivning: Initiativets organisatörer är ensamt ansvariga för innehållet på denna sida. Det återger endast författarnas åsikter och kan inte på något sätt anses återspegla EU-kommissionens uppfattning. Kommissionen tar inget ansvar för hur uppgifterna kan komma att användas.
Titel: Housing for All
Nuvarande status: Namninsamling pågår
Deadline: 18/03/2020
Kommissionens registreringsnummer: ECI(2019)000003
Registreringsdatum: 18/03/2019
Översättningen publicerad den: 20/03/2019
Skriv på
Registreringsspråk: DE / Andra språk: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Kommissionens beslut om att registrera medborgarinitiativet: KOMMISSIONENS BESLUT
Ämne: Syftet med detta europeiska medborgarinitiativ är att skapa bättre rättsliga och finansiella ramvillkor för att underlätta tillgången till bostäder för alla i EU.
Viktigaste mål: Vi uppmanar EU att vidta åtgärder för att underlätta tillgången till bostäder för alla i EU. Detta inbegriper enklare tillgång för alla till subventionerade och rimligt prissatta bostäder, ingen tillämpning av Maastrichtkriterierna i samband med offentliga investeringar i subventionerade och rimligt prissatta bostäder, bättre tillgång till EU-finansiering för byggherrar som bygger allmännyttiga och hållbara bostäder, sociallagstiftnings- och konkurrensbaserade regler för korttidsuthyrning och sammanställning av statistik om bostadsbehovet i EU.
Fördragsbestämmelser som organisatörerna anser relevanta: Artikel 3 i EU-fördraget samt artiklarna 9, 53, 62, 106.3., 113, 114, 115, 126.14, 164, 175.3, 177, 178 och 338 i EUF-fördraget
Organisatörer/medborgarkommitté:
 • Företrädare: Karin ZAUNER - karin.zauner@housingforall.eu
 • Ersättare: Santiago MAS DE XAXAS FAUS - PAH@housingforall.eu
 • Övriga medlemmar: Lisa WINTER, Pavlos KALOSINATOS, Iva MARČETIĆ, Ana Rita TELES DO PATROCÍNIO SILVA, Jana KIMVALL HAGEL
Bilaga: Andra språk: DE
Utkast till rättsakt:
Stöd- och finansieringskällor:

Senaste uppdatering: 11/04/2019

Sponsor Datum[1] Belopp i euro[2]
Heidrun Maier-de Kruijff 29/03/2019 600
Karin Zauner 29/03/2019 800
Europeans for Affordable Housing e.V. 29/03/2019 50 000

Totalt belopp: € 51 400
[1]
Datum då bidraget togs emot. Ange startdatum för naturabidragen.
[2]
Faktiskt stödbelopp eller uppskattat värde på naturabidrag.

Initiativets gång

 1. Registrering
  18/03/2019
 2. Namninsamling pågår
 3. Insamlingen avslutad
 4. Inlämnat
 5. Besvarat