Navigation path

Domov Kontakt Zemljevid spletišča

O evropski državljanski pobudi

Iskanje pobude

Organizirajte pobudo

Več informacij

 • RSS
Izjava o omejitvi odgovornosti: Za vsebino na tej strani so izključno pristojni organizatorji pobud. Besedila izključno odražajo mnenja avtorjev in v nobenem primeru ne odražajo mnenja Evropske komisije. Komisija ne prevzema odgovornosti za morebitno uporabo informacij na tej strani.
Naslov: Housing for All
Status: Zbiranje podpisov
Rok: 18/03/2020
Evidenčna številka Komisije: ECI(2019)000003
Datum prijave: 18/03/2019
Datum objave prevoda: 20/03/2019
Podpiram
Jezik prijave: DE / Drugi jeziki pobude: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Sklep Komisije o prijavi predlagane državljanske pobude: SKLEP KOMISIJE
Predmet: Namen te evropske državljanske pobude je doseči boljše pravne in finančne okvirne pogoje, ki bodo vsakomur v Evropi olajšali dostop do stanovanja.
Glavni cilji: EU pozivamo, naj sprejme ukrepe, s katerimi bo vsakomur v Evropi olajšala dostop do stanovanja. To vključuje lažji dostop do socialnih in cenovno dostopnih stanovanj za vsakogar, neuporabo maastrichtskih meril za javne naložbe v socialna in cenovno dostopna stanovanja, boljši dostop do sredstev EU za izvajalce neprofitne in trajnostne stanovanjske gradnje, socialna in na konkurenci temelječa pravila za kratkoročni najem ter zbiranje statističnih podatkov o potrebah po stanovanjih v Evropi.
Določbe Pogodb, pomembne za pobudo: Člen 3 PDEU; členi 9, 53, 62, 106(3), 113, 114, 115, 126(14), 164, 175(3), 177, 178, 338 PDEU
Organizatorji/člani državljanskega odbora:
 • Predstavnik: Karin ZAUNER - karin.zauner@housingforall.eu
 • Namestnik: Santiago MAS DE XAXAS FAUS - PAH@housingforall.eu
 • Drugi člani: Lisa WINTER, Pavlos KALOSINATOS, Iva MARČETIĆ, Ana Rita TELES DO PATROCÍNIO SILVA, Jana KIMVALL HAGEL
Spletna stran: www.housingforall.eu
Priloga: Drugi jeziki pobude: DE
Osnutek pravnega akta:
Viri financiranja in podpore:

Zadnja sprememba: 11/04/2019

Ime sponzorja Datum[1] Znesek v EUR[2]
Heidrun Maier-de Kruijff 29/03/2019 600
Karin Zauner 29/03/2019 800
Europeans for Affordable Housing e.V. 29/03/2019 50.000

Skupni znesek podpore in financiranja: € 51.400
[1]
Datum prejema prispevka. Za prispevke v naravi – datum začetka prispevka v naravi.
[2]
Dejanski znesek financiranja ali ocenjena vrednost prispevka v naravi.

Potek pobude

 1. Prijava potrjena
  18/03/2019
 2. Zbiranje podpisov
 3. Konec zbiranja
 4. Oddana
 5. Odgovor na pobudo