Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak zorganizować inicjatywę

Więcej informacji

 • RSS
Zastrzeżenie: Wyłączną odpowiedzialność za treść tej strony ponoszą organizatorzy inicjatyw. Tekst odzwierciedla wyłącznie poglądy jego autorów i w żaden sposób nie może zostać uznany za wyraz poglądów Komisji Europejskiej. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych tu informacji.
Tytuł: Housing for All
Obecny status: Trwa zbieranie deklaracji
Termin: 18/03/2020
Numer nadany w rejestrze Komisji: ECI(2019)000003
Data rejestracji: 18/03/2019
Data publikacji tego tłumaczenia: 20/03/2019
Poprzyj
Język rejestracji: DE / Inne dostępne języki: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Decyzja Komisji w sprawie rejestracji proponowanej inicjatywy obywatelskiej: DECYZJA KOMISJI
Przedmiot: Celem niniejszej europejskiej inicjatywy obywatelskiej jest stworzenie lepszych ram prawnych i finansowych w celu ułatwienia dostępu do mieszkań dla wszystkich w Europie.
Główne cele: Wzywamy UE do podjęcia działań mających na celu ułatwienie dostępu do mieszkań dla wszystkich w Europie. Obejmuje to łatwiejszy dostęp dla wszystkich do mieszkań socjalnych i przystępnych cenowo, niestosowanie kryteriów z Maastricht do inwestycji publicznych w mieszkalnictwo socjalne i przystępne cenowo, lepszy dostęp do finansowania UE dla niekomercyjnych i stosujących zasady zrównoważoności deweloperów budowlanych, społeczne i oparte na konkurencji zasady wynajmu krótkoterminowego oraz sporządzanie statystyk dotyczących potrzeb mieszkaniowych w Europie.
Postanowienia traktatów uznane przez organizatorów za istotne dla zaproponowanych działań: Art. 3 TUE; Art. 9, 53, 62, 106 ust. 3, 113, 114, 115, 126 ust. 14, 164, 175 ust. 3, 177, 178, 338 TFUE
Organizatorzy / Członkowie komitetu obywatelskiego:
 • Reprezentant: Karin ZAUNER - karin.zauner@housingforall.eu
 • Zastępca: Santiago MAS DE XAXAS FAUS - PAH@housingforall.eu
 • Inni członkowie: Lisa WINTER, Pavlos KALOSINATOS, Iva MARČETIĆ, Ana Rita TELES DO PATROCÍNIO SILVA, Jana KIMVALL HAGEL
Strona internetowa: www.housingforall.eu
Załącznik: Inne dostępne języki: DE
Projekt aktu prawnego:
Źródła wsparcia i finansowania:

Ostatnia aktualizacja: 11/04/2019

Nazwa/nazwisko sponsora Data[1] Kwota w euro[2]
Heidrun Maier-de Kruijff 29/03/2019 600
Karin Zauner 29/03/2019 800
Europeans for Affordable Housing e.V. 29/03/2019 50 000

Kwota wsparcia i finansowania ogółem: € 51 400
[1]
Data otrzymania kwoty finansowania / Data wniesienia wkładu rzeczowego
[2]
Rzeczywista kwota finansowania lub szacowana wartość wkładu rzeczowego

Postępy

 1. Zarejestrowano
  18/03/2019
 2. Trwa zbieranie deklaracji
 3. Zbieranie deklaracji zakończono
 4. Przedłożono
 5. Rozpatrzono