Navigation path

Home Contact Sitemap

Over het burgerinitiatief

Een burgerinitiatief zoeken

Een burgerinitiatief organiseren

Meer informatie

 • RSS
Mededeling: De organisatoren van de betrokken burgerinitiatieven zijn volledig verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina. De teksten zijn uitsluitend voor rekening van de auteurs ervan en vertegenwoordigen niet het standpunt van de Europese Commissie. De Commissie is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de verstrekte informatie wordt gebruikt.
Titel: Housing for All
Huidige stand van zaken: Verzamelen nog niet beëindigd
Einddatum: 18/03/2020
Registratienummer Commissie: ECI(2019)000003
Registratiedatum: 18/03/2019
Datum van publicatie van deze vertaling: 20/03/2019
Steun betuigen
Taal van registratie DE / Andere talen BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Besluit van de Commissie over de registratie van dit burgerinitiatief: BESLUIT VAN DE COMMISSIE
Onderwerp: Dit Europees burgerinitiatief heeft tot doel betere juridische en financiële voorwaarden te scheppen om huisvesting voor alle mensen in Europa mogelijk te maken.
Belangrijkste doelen: Wij roepen de EU op om actie te ondernemen om in Europa huisvesting voor iedereen mogelijk te maken. Dit omvat het vergemakkelijken van de toegang voor iedereen tot betaalbare en sociale woningen, het niet toepassen van de criteria van Maastricht op publieke investeringen in betaalbare woningen, betere toegang tot EU-financiering voor ontwikkelaars van non-profit- en duurzame huisvestingsprojecten, sociale en concurrerende regels voor kortetermijnverhuur en statistische registratie van huisvestingsbehoeften in Europa.
Door organisatoren genoemde verdragsbepalingen: Artikel 3 VEU. De artikelen 9, 53, 62, 106 (lid 3), 113, 114, 115, 126 (lid 14), 164, 175 (lid 3), 177, 178, 338 VWEU
Organisatoren / leden van het burgercomité:
 • Vertegenwoordiger: Karin ZAUNER - karin.zauner@housingforall.eu
 • Plaatsvervanger: Santiago MAS DE XAXAS FAUS - PAH@housingforall.eu
 • Andere leden: Lisa WINTER, Pavlos KALOSINATOS, Iva MARČETIĆ, Ana Rita TELES DO PATROCÍNIO SILVA, Jana KIMVALL HAGEL
Bijlage: Andere talen DE
Wetgevingsvoorstel:
Steun- en financieringsbronnen:

Laatst gewijzigd: 11/04/2019

Naam sponsor Datum[1] Bedrag in euro's[2]
Heidrun Maier-de Kruijff 29/03/2019 600
Karin Zauner 29/03/2019 800
Europeans for Affordable Housing e.V. 29/03/2019 50.000

Totaalbedrag steun en financiering: € 51.400
[1]
Datum van ontvangst van de bijdrage. Voor bijdragen in natura dient u de begindatum te vermelden.
[2]
Hoogte verstrekte financiering of raming van bijdragen in natura

Vorderingen

 1. Geregistreerd
  18/03/2019
 2. Verzamelen nog niet beëindigd
 3. Inzameling steunbetuigingen beëindigd
 4. Ingediend
 5. Beantwoord