Navigation path

Paġna Ewlenija Kuntatt Mappa tas-sit

Dwar l-Inizjattiva taċ-ċittadini

Sib inizjattiva

Organizza inizjattiva

Aktar informazzjoni

 • RSS
Rinunċja: Il-kontenut ta' din il-paġna jaqa' taħt ir-responsabbiltà unika tal-organizzaturi tal-inizjattivi. It-testi jirriflettu biss l-opinjonijiet tal-awturi tagħhom u ma jistgħu bl-ebda mod jitqiesu li jirriflettu l-opinjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma tistax tinżamm responsabbli minn xi użu li jista' jsir tal-informazzjoni li fihom.
Titlu: Housing for All
Status kurrenti: Ġbir għaddej
Skadenza: 18/03/2020
Numru ta' reġistrazzjoni tal-Kummissjoni: ECI(2019)000003
Data tar-reġistrazzjoni: 18/03/2019
Data tal-pubblikazzjoni ta' din it-traduzzjoni: 20/03/2019
Appoġġ
Lingwa tar-reġistrazzjoni: DE / Lingwi oħrajn disponibbli: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar ir-reġistrazzjoni tal-inizjattiva taċ-ċittadini proposta: DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI
Suġġett: L-għan ta’ din l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej huwa li jittejbu l-kundizzjonijiet ta’ qafas legali u finanzjarji biex jiġi ffaċilitat l-aċċess għall-akkomodazzjoni għal kulħadd fl-Ewropa.
Għanijiet ewlenin: Nappellaw lill-UE biex tieħu miżuri biex l-Ewropej kollha jkollhom aċċess għall-akkomodazzjoni. Dawn jinkludu l-iffaċilitar tal-aċċess għal kulħadd għal akkomodazzjoni soċjali u affordabbli, li ma jiġux applikati l-kriterji ta’ Maastricht għall-investiment pubbliku fl-akkomodazzjoni soċjali u affordabbli, aċċess aħjar għall-fondi tal-UE għal żviluppaturi tal-akkomodazzjoni sostenibbli u mingħajr skop ta’ qligħ, l-istabbiliment ta’ regoli soċjali bbażati fuq il-kompetittività għall-kirjiet għal żmien qasir u l-istabbiliment ta’ statistika tal-ħtiġijiet tal-akkomodazzjoni fl-Ewropa.
Id-dispożizzjonijiet tat-Trattati meqjusin rilevanti mill-organizzaturi: L-Artikolu 3 tat-TUE; l-Artikoli 9, 53 u 62, l-Artikolu 106, paragrafu 3, l-Artikoli 113, 114 u 115, l-Artikolu 126, paragrafu 14, l-Artikolu 164, l-Artikolu 175, paragrafu 3, u l-Artikoli 177, 178 u 338 tat-TFUE
Organizzaturi / Membri tal-kumitat taċ-ċittadini:
 • Rappreżentant: Karin ZAUNER - karin.zauner@housingforall.eu
 • Sostitut: Santiago MAS DE XAXAS FAUS - PAH@housingforall.eu
 • Membri oħrajn: Lisa WINTER, Pavlos KALOSINATOS, Iva MARČETIĆ, Ana Rita TELES DO PATROCÍNIO SILVA, Jana KIMVALL HAGEL
Anness: Lingwi oħrajn disponibbli: DE
Abbozz tal-att legali:
Sorsi ta' appoġġ u finanzjament:

L-aħħar aġġornament: 11/04/2019

Isem l-isponser Data[1] Ammont f'EUR[2]
Heidrun Maier-de Kruijff 29/03/2019 600
Karin Zauner 29/03/2019 800
Europeans for Affordable Housing e.V. 29/03/2019 50,000

Ammont totali ta' appoġġ u finanzjament: € 51,400
[1]
Data meta ġiet riċevuta l-kontribuzzjoni. F'każ ta' kontribuzzjonijiet in natura, id-data meta bdiet il-kontribuzzjoni in natura.
[2]
Ammont attwali ta' finanzjament ipprovdut jew il-valur stimat tal-kontribuzzjoni "in natura".

Progress tal-inizjattiva

 1. Irreġistrata
  18/03/2019
 2. Ġbir għaddej
 3. Il-ġbir għalaq
 4. Sottomessa
 5. Imwieġba