Navigation path

Avaleht Kontakt Sisujuht

Kodanikualgatuse kohta

Leidke algatus

Algatuse korraldamine

Täiendav teave

 • RSS
Vastutuse välistamine. Käesoleva lehekülje sisu eest vastutavad üksnes algatuste korraldajad. Tekstid väljendavad üksnes algatuste autorite seisukohti ning neid ei saa kuidagi seostada Euroopa Komisjoni seisukohtadega. Komisjoni ei saa pidada vastutavaks tekstides sisalduva teabe mis tahes viisil kasutamise eest.
Pealkiri: Housing for All
Praegune staatus: Kogumine kestab
Tähtaeg: 18/03/2020
Komisjoni antud registreerimisnumber: ECI(2019)000003
Registreerimise kuupäev: 18/03/2019
Käesoleva tõlke avaldamise kuupäev: 20/03/2019
Toeta
Registreerimiskeel: DE / Muud keeled: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Komisjoni otsus kavandatava kodanikualgatuse registreerimise kohta: KOMISJONI OTSUS
Sisu: Selle Euroopa kodanikualgatuse abil soovitakse luua kõigile inimestele Euroopas eluaseme saamiseks paremad õiguslikud ja rahalised raamtingimused.
Peamised eesmärgid: Ärgitame Euroopa Liitu tegutsema selle nimel, et igaühel oleks Euroopas endale lihtsam eluaset leida. Selleks tuleks muuta hõlpsamaks juurdepääs taskukohastele sotsiaaleluruumidele, jättes selliste eluruumide ehitamisse tehtavate avaliku sektori investeeringute suhtes kohaldamata Maastrichti kriteeriumid, parandada mittetulunduslike ja jätkusuutlike eluasemearendajate võimalusi saada ELi vahendeid, kehtestada sotsiaalsed ja konkurentsipõhised normid lühiajalise üürimise reguleerimiseks ning koostada statistika eluasemevajaduste kohta Euroopas.
Korraldajate poolt asjakohaseks peetavad aluslepingute sätted: ELi lepingu artikkel 3; ELi toimimise lepingu artiklid 9, 53 ja 62, artikli 106 lõige 3, artiklid 113, 114 ja 115, artikli 126 lõige 14, artikkel 164, artikli 175 lõige 3 ning artiklid 177, 178 ja 338.
Korraldajad / Kodanike komitee liikmed:
 • Esindaja: Karin ZAUNER - karin.zauner@housingforall.eu
 • Asendaja: Santiago MAS DE XAXAS FAUS - PAH@housingforall.eu
 • Teised liikmed: Lisa WINTER, Pavlos KALOSINATOS, Iva MARČETIĆ, Ana Rita TELES DO PATROCÍNIO SILVA, Jana KIMVALL HAGEL
Lisa: Muud keeled: DE
Õigusakti eelnõu:
Toetus- ja rahastamisallikad:

Viimati ajakohastatud: 11/04/2019

Sponsori nimi Kuupäev[1] Summa eurodes[2]
Heidrun Maier-de Kruijff 29/03/2019 600
Karin Zauner 29/03/2019 800
Europeans for Affordable Housing e.V. 29/03/2019 50 000

Toetuse ja rahastamise kogusumma: € 51 400
[1]
Toetuse saamise kuupäev. Mitterahalise toetuse korral kuupäev, millal mitterahaline toetus algas.
[2]
Rahastamiseks antud tegelik summa või mitterahalise panuse eeldatav väärtus.

Algatuse menetlusetapid

 1. Registreeritud
  18/03/2019
 2. Kogumine kestab
 3. Kogumine lõppenud
 4. Esitatud
 5. Vastatud