Navigation path

Forside Kontakt Oversigt

Om borgerinitiativer

Find et initiativ

Organiser et initiativ

Læs mere

 • RSS
Ansvarsfraskrivelse: Initiativtagerne har det fulde ansvar for indholdet på denne side. Teksterne afspejler kun forfatternes synspunkter og kan ikke på nogen måde anses for at afspejle Europa-Kommissionens holdning. Kommissionen er ikke ansvarlig for, hvilken brug der måtte blive gjort af oplysningerne.
Titel: Housing for All
Nuværende status: Indsamling igangværende
Frist: 18/03/2020
Registreringsnummer i Kommissionen: ECI(2019)000003
Registreringsdato: 18/03/2019
Oversættelse offentliggjort den: 20/03/2019
Støt
Registreringssprog: DE / Andre tilgængelige sprog: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Kommissionens afgørelse om registrering af forslaget til borgerinitiativ: KOMMISSIONENS AFGØRELSE
Emne: Dette europæiske borgerinitiativ har til formål at garantere bedre retlige og finansielle rammebetingelser, som skal sikre, at alle mennesker i Europa kan få et sted at bo.
Vigtigste målsætninger: Vi opfordrer EU til at gøre en indsats for at sikre adgang til en bolig for alle i Europa. Det indebærer at lette adgangen for alle til sociale og økonomisk overkommelige boliger, at fravige fra Maastrichtkriterierne i forbindelse med offentlige investeringer i økonomisk overkommelige boliger, at sikre bedre adgang til EU-midler for bygherrer, der opfører almennyttige og bæredygtige boliger, at indføre sociale, konkurrencebaserede regler for kortidslejemål samt at indsamle statistik vedrørende boligbehovet i Europa.
De bestemmelser i traktaterne, som initiativtagerne anser for relevante: Artikel 3 i TEU samt artikel 9, 53, 62, 106, stk. 3, 113, 114, 115, 126, stk.14, 164, 175, stk. 3, 177, 178 og 338 i TEUF.
Initiativtagere/borgerkomitéens medlemmer:
 • Repræsentant: Karin ZAUNER - karin.zauner@housingforall.eu
 • Stedfortræder: Santiago MAS DE XAXAS FAUS - PAH@housingforall.eu
 • Øvrige medlemmer: Lisa WINTER, Pavlos KALOSINATOS, Iva MARČETIĆ, Ana Rita TELES DO PATROCÍNIO SILVA, Jana KIMVALL HAGEL
Bilag: Andre tilgængelige sprog: DE
Udkast til retsakt:
Støtte- og finansieringskilder:

Seneste opdatering: 11/04/2019

Bidragyder Dato[1] Beløb i euro[2]
Heidrun Maier-de Kruijff 29/03/2019 600
Karin Zauner 29/03/2019 800
Europeans for Affordable Housing e.V. 29/03/2019 50.000

Samlet beløb: € 51.400
[1]
Dato for modtagelse af bidrag. For naturalieydelser angives startdato.
[2]
Reelt støttebeløb eller anslået værdi af naturalieydelser.

Initiativets forløb

 1. Registreret
  18/03/2019
 2. Indsamling igangværende
 3. Indsamling afsluttet
 4. Indgivet
 5. Besvaret