Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

 • RSS
Ansvarsfriskrivning: Initiativets organisatörer är ensamt ansvariga för innehållet på denna sida. Det återger endast författarnas åsikter och kan inte på något sätt anses återspegla EU-kommissionens uppfattning. Kommissionen tar inget ansvar för hur uppgifterna kan komma att användas.
Titel: Smartare lagstiftning för e-cigaretter
Nuvarande status: Namninsamling pågår
Deadline: 20/02/2020
Kommissionens registreringsnummer: ECI(2019)000001
Registreringsdatum: 20/02/2019
Översättningen publicerad den: 26/02/2019
Skriv på
Registreringsspråk: EN / Andra språk: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Kommissionens beslut om att registrera medborgarinitiativet: KOMMISSIONENS BESLUT
Ämne: Vi uppmanar kommissionen att upphäva artikel 20 i direktiv 2014/40/EU och ta fram särskild lagstiftning som tydligt skiljer e-cigaretter från tobaksvaror och läkemedel.
Viktigaste mål: Stryk artikel 20 i direktiv 2014/40/EU och ersätt med särskild lagstiftning som är vetenskaplig och evidensbaserad, bidrar till den inre marknadens funktion och skiljer e-cigaretter från tobaksvaror och läkemedel. Ta fram ny lagstiftning som bygger på obligatorisk efterlevnad av höga kvalitets-, säkerhets- och tillverkningsstandarder tillsammans med ansvarsfulla marknadsföringsstrategier för att skydda barn och unga. Politiken för e-cigaretter bör främja innovation och se till att rökare och e-cigarettanvändare får tydlig information och tillgång till tobaksfria och mindre skadliga alternativ.
Fördragsbestämmelser som organisatörerna anser relevanta: Artiklarna 114 och 168 i EUF-fördraget
Organisatörer/medborgarkommitté:
 • Företrädare: Dustin DAHLMANN - dahlmann@bftg.org
 • Ersättare: Mose GIACOMELLO - mose@vapitaly.com
 • Övriga medlemmar: Vincent Jean-Marie DURIEUX, Valerio FORCONI, Antonin BERDYCH, Michael Joseph KENNEALLY, Timothy Russel BYRNE (20/02/2019 – 15/03/2019), Ciprian-Vasile BOBOI (AS OF 15/03/2019)
Bilaga:
Utkast till rättsakt:
Stöd- och finansieringskällor:

Senaste uppdatering: 01/05/2019

Sponsor Datum[1] Belopp i euro[2]
Imperial Brands Brussels Office 08/10/2018 10 000
BfTG e.V. 29/03/2019 8 000
Vapitaly 29/04/2019 16 000
AIV (Asociatia Industriei De Vaping) 29/04/2019 1 200

Totalt belopp: € 35 200
[1]
Datum då bidraget togs emot. Ange startdatum för naturabidragen.
[2]
Faktiskt stödbelopp eller uppskattat värde på naturabidrag.

Initiativets gång

 1. Registrering
  20/02/2019
 2. Namninsamling pågår
 3. Insamlingen avslutad
 4. Inlämnat
 5. Besvarat