Navigation path

Domov Kontakt Zemljevid spletišča

O evropski državljanski pobudi

Iskanje pobude

Organizirajte pobudo

Več informacij

 • RSS
Izjava o omejitvi odgovornosti: Za vsebino na tej strani so izključno pristojni organizatorji pobud. Besedila izključno odražajo mnenja avtorjev in v nobenem primeru ne odražajo mnenja Evropske komisije. Komisija ne prevzema odgovornosti za morebitno uporabo informacij na tej strani.
Naslov: Zahtevajmo pametnejšo zakonodajo o vapanju!
Status: Zbiranje podpisov
Rok: 20/02/2020
Evidenčna številka Komisije: ECI(2019)000001
Datum prijave: 20/02/2019
Datum objave prevoda: 26/02/2019
Podpiram
Jezik prijave: EN / Drugi jeziki pobude: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Sklep Komisije o prijavi predlagane državljanske pobude: SKLEP KOMISIJE
Predmet: Komisijo EU pozivamo, naj razveljavi člen 20 Direktive 2014/40/EU in oblikuje prilagojeno zakonodajo, ki izdelke za vapanje jasno ločuje od tobačnih in farmacevtskih izdelkov.
Glavni cilji: Črtati člen 20 Direktive 2014/40/EU in ga nadomestiti s prilagojeno in na dokazih temelječo zakonodajo v skladu z delovanjem notranjega trga, ki razlikuje med izdelki za vapanje ter tobačnimi in farmacevtskimi izdelki Zagotoviti novo zakonodajo, ki bo temeljila na obvezni skladnosti z zanesljivimi standardi za kakovost izdelkov ter varnostnimi in proizvodnimi standardi, skupaj z odgovornimi praksami trženja, ki zagotavljajo zaščito mladih Politika v zvezi z vapanjem bi morala spodbujati inovacije ter zagotoviti, da bodo kadilci in vaperji imeli jasne informacije in dostop do manj škodljivih netobačnih alternativ.
Določbe Pogodb, pomembne za pobudo: člen 114 PDEU; člen 168 PDEU
Organizatorji/člani državljanskega odbora:
 • Predstavnik: Dustin DAHLMANN - dahlmann@bftg.org
 • Namestnik: Mose GIACOMELLO - mose@vapitaly.com
 • Drugi člani: Vincent Jean-Marie DURIEUX, Valerio FORCONI, Antonin BERDYCH, Michael Joseph KENNEALLY, Timothy Russel BYRNE (20/02/2019 – 15/03/2019), Ciprian-Vasile BOBOI (AS OF 15/03/2019)
Priloga:
Osnutek pravnega akta:
Viri financiranja in podpore:

Zadnja sprememba: 01/05/2019

Ime sponzorja Datum[1] Znesek v EUR[2]
Imperial Brands Brussels Office 08/10/2018 10.000
BfTG e.V. 29/03/2019 8.000
Vapitaly 29/04/2019 16.000
AIV (Asociatia Industriei De Vaping) 29/04/2019 1.200

Skupni znesek podpore in financiranja: € 35.200
[1]
Datum prejema prispevka. Za prispevke v naravi – datum začetka prispevka v naravi.
[2]
Dejanski znesek financiranja ali ocenjena vrednost prispevka v naravi.

Potek pobude

 1. Prijava potrjena
  20/02/2019
 2. Zbiranje podpisov
 3. Konec zbiranja
 4. Oddana
 5. Odgovor na pobudo