Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Organizácia iniciatívy

Ďalšie informácie

 • RSS
Odmietnutie zodpovednosti: Za obsah na tejto stránke nesú výhradnú zodpovednosť organizátori iniciatív. Texty vyjadrujú len názory autorov a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za názory Európskej komisie. Komisia nenesie nijakú zodpovednosť za použitie informácií uvedených na tejto stránke.
Názov: Žiadajme inteligentnejšiu reguláciu vapingu!
Aktuálny status: Prebieha zber vyhlásení
Termín: 20/02/2020
Komisné registračné číslo: ECI(2019)000001
Dátum registrácie: 20/02/2019
Dátum uverejnenia tohto prekladu: 26/02/2019
Podporiť
Jazyk registrácie: EN / Ďalšie dostupné jazyky: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Rozhodnutie Komisie o registrácii navrhovanej iniciatívy občanov: ROZHODNUTIE KOMISIE
Predmet: Vyzývame Európsku komisiu, aby zrušila článok 20 smernice 2014/40/EÚ a aby vytvorila osobitný právny predpis, ktorý jednoznačne odlíši vapingové výrobky od tabakových a farmaceutických výrobkov.
Hlavné ciele: Vypustiť článok 20 smernice 2014/40/EÚ a nahradiť ho osobitným právnym predpisom vychádzajúcim z vedeckých poznatkov a dôkazov, ktorý je v súlade s fungovaním vnútorného trhu a ktorý odlišuje vapingové výrobky od tabakových a farmaceutických výrobkov. Zabezpečiť nový právny predpis, základom ktorého bude povinný súlad s prísnymi normami v oblasti kvality a bezpečnosti výrobkov a ich výroby, ako aj zodpovedné marketingové praktiky, ktoré zaručujú ochranu mládeže. Politika v oblasti vapingu by mala podporovať inovácie a zabezpečovať, aby mali fajčiari a vaperi k dispozícii zrozumiteľné informácie a prístup k menej škodlivým alternatívam bez tabaku.
Ustanovenia zmlúv, ktoré organizátori považujú za relevantné: Článok 114 ZFEÚ; článok 168 ZFEÚ.
Organizátori/Členovia občianskeho výboru:
 • Zástupca: Dustin DAHLMANN - dahlmann@bftg.org
 • Náhradník: Mose GIACOMELLO - mose@vapitaly.com
 • Ďalší členovia: Vincent Jean-Marie DURIEUX, Valerio FORCONI, Antonin BERDYCH, Michael Joseph KENNEALLY, Timothy Russel BYRNE (20/02/2019 – 15/03/2019), Ciprian-Vasile BOBOI (AS OF 15/03/2019)
Webová lokalita: https://vapingisnottobacco.eu/
Príloha:
Návrh právneho aktu:
Zdroje podpory a financovania:

Posledná aktualizácia: 01/05/2019

Meno/Názov sponzora Dátum[1] Suma v eurách[2]
Imperial Brands Brussels Office 08/10/2018 10 000
BfTG e.V. 29/03/2019 8 000
Vapitaly 29/04/2019 16 000
AIV (Asociatia Industriei De Vaping) 29/04/2019 1 200

Celková výška podpory a finančných prostriedkov: € 35 200
[1]
Dátum prijatia príspevku. V prípade vecných príspevkov dátum, kedy sa začalo s ich poskytovaním.
[2]
Skutočná výška poskytnutých finančných prostriedkov alebo odhadovaná hodnota vecných príspevkov.

História iniciatívy

 1. Zaregistrovaná
  20/02/2019
 2. Prebieha zber vyhlásení
 3. Zber ukončený
 4. Predložená
 5. Odpoveď Komisie