Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak zorganizować inicjatywę

Więcej informacji

 • RSS
Zastrzeżenie: Wyłączną odpowiedzialność za treść tej strony ponoszą organizatorzy inicjatyw. Tekst odzwierciedla wyłącznie poglądy jego autorów i w żaden sposób nie może zostać uznany za wyraz poglądów Komisji Europejskiej. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych tu informacji.
Tytuł: Domagamy się lepszych przepisów dotyczących papierosów elektronicznych!
Obecny status: Trwa zbieranie deklaracji
Termin: 20/02/2020
Numer nadany w rejestrze Komisji: ECI(2019)000001
Data rejestracji: 20/02/2019
Data publikacji tego tłumaczenia: 26/02/2019
Poprzyj
Język rejestracji: EN / Inne dostępne języki: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Decyzja Komisji w sprawie rejestracji proponowanej inicjatywy obywatelskiej: DECYZJA KOMISJI
Przedmiot: Apelujemy do Komisji Europejskiej o uchylenie art. 20 dyrektywy 2014/40/UE i utworzenie specjalnych przepisów, które wyraźnie odróżniają papierosy elektroniczne od tytoniu i wyrobów farmaceutycznych.
Główne cele: Usunięcie art. 20 dyrektywy 2014/40/UE i zastąpienie go dostosowanymi, odzwierciedlającymi wiedzę naukową i opartymi na dowodach przepisami, zgodnymi z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego, w których wprowadzone zostanie wyraźne rozróżnienie między papierosami elektronicznymi a wyrobami tytoniowymi i farmaceutycznymi. Wprowadzenie nowych przepisów, których założeniem będzie obowiązkowe przestrzeganie ścisłych norm w zakresie jakości, bezpieczeństwa i produkcji oraz stosowanie odpowiedzialnych praktyk marketingowych zapewniających ochronę młodzieży. Polityka dotycząca papierosów elektronicznych powinna sprzyjać innowacjom oraz zapewniać palaczom i osobom używającym papierosów elektronicznych dostęp do jasnych informacji i do mniej szkodliwych, alternatywnych produktów niezawierających tytoniu.
Postanowienia traktatów uznane przez organizatorów za istotne dla zaproponowanych działań: Art. 114 TFUE; Art. 168 TFUE
Organizatorzy / Członkowie komitetu obywatelskiego:
 • Reprezentant: Dustin DAHLMANN - dahlmann@bftg.org
 • Zastępca: Mose GIACOMELLO - mose@vapitaly.com
 • Inni członkowie: Vincent Jean-Marie DURIEUX, Valerio FORCONI, Antonin BERDYCH, Michael Joseph KENNEALLY, Timothy Russel BYRNE (20/02/2019 – 15/03/2019), Ciprian-Vasile BOBOI (AS OF 15/03/2019)
Strona internetowa: https://vapingisnottobacco.eu/
Załącznik:
Projekt aktu prawnego:
Źródła wsparcia i finansowania:

Ostatnia aktualizacja: 01/05/2019

Nazwa/nazwisko sponsora Data[1] Kwota w euro[2]
Imperial Brands Brussels Office 08/10/2018 10 000
BfTG e.V. 29/03/2019 8 000
Vapitaly 29/04/2019 16 000
AIV (Asociatia Industriei De Vaping) 29/04/2019 1 200

Kwota wsparcia i finansowania ogółem: € 35 200
[1]
Data otrzymania kwoty finansowania / Data wniesienia wkładu rzeczowego
[2]
Rzeczywista kwota finansowania lub szacowana wartość wkładu rzeczowego

Postępy

 1. Zarejestrowano
  20/02/2019
 2. Trwa zbieranie deklaracji
 3. Zbieranie deklaracji zakończono
 4. Przedłożono
 5. Rozpatrzono