Navigation path

Paġna Ewlenija Kuntatt Mappa tas-sit

Dwar l-Inizjattiva taċ-ċittadini

Sib inizjattiva

Organizza inizjattiva

Aktar informazzjoni

 • RSS
Rinunċja: Il-kontenut ta' din il-paġna jaqa' taħt ir-responsabbiltà unika tal-organizzaturi tal-inizjattivi. It-testi jirriflettu biss l-opinjonijiet tal-awturi tagħhom u ma jistgħu bl-ebda mod jitqiesu li jirriflettu l-opinjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma tistax tinżamm responsabbli minn xi użu li jista' jsir tal-informazzjoni li fihom.
Titlu: Ejjew nitolbu regolament aktar intelliġenti dwar il-vaping mis-siġaretti elettroniċi
Status kurrenti: Ġbir għaddej
Skadenza: 20/02/2020
Numru ta' reġistrazzjoni tal-Kummissjoni: ECI(2019)000001
Data tar-reġistrazzjoni: 20/02/2019
Data tal-pubblikazzjoni ta' din it-traduzzjoni: 26/02/2019
Appoġġ
Lingwa tar-reġistrazzjoni: EN / Lingwi oħrajn disponibbli: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar ir-reġistrazzjoni tal-inizjattiva taċ-ċittadini proposta: DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI
Suġġett: Nappellaw lill-Kummissjoni tal-UE biex tħassar l-Artikolu 20 tad-Direttiva 2014/40/UE u toħloq leġiżlazzjoni mfassla apposta li b’mod ċar tifred il-prodotti tal-vaping mill-prodotti tat-tabakk u farmaċewtiċi.
Għanijiet ewlenin: It-tneħħija tal-Artikolu 20 tad-Direttiva 2014/40/UE biex jiġi sostitwit b’leġiżlazzjoni mfassla apposta u bbażata fuq evidenza xjentifika f’konformità mal-funzjonament tas-suq intern li jiddistingwi l-prodotti li ma jagħmlux ħsara mill-prodotti tat-tabakk u farmaċewtiċi; Jiġi żgurat li l-leġiżlazzjoni tkun ibbażata fuq konformità mandatarja mal-kwalità robusta tal-prodott, l-istandards tas-sikurezza u tal-manifattura, flimkien ma’ prattiki ta’ kummerċjalizzazzjoni responsabbli li jiżguraw il-protezzjoni taż-żgħażagħ; Il-politika dwar il-vaping mis-sigaretti elettroniċi trawwem l-innovazzjoni u tiżgura li dawk li jpejpu sigaretti normali u dawk li jpejpu sigaretti elettroniċi għandhom informazzjoni ċara u aċċess għal alternattivi ta’ tabakk b’anqas ħsara.
Id-dispożizzjonijiet tat-Trattati meqjusin rilevanti mill-organizzaturi: Art. 114 TFUE; Artikolu 168 tat-TFUE
Organizzaturi / Membri tal-kumitat taċ-ċittadini:
 • Rappreżentant: Dustin DAHLMANN - dahlmann@bftg.org
 • Sostitut: Mose GIACOMELLO - mose@vapitaly.com
 • Membri oħrajn: Vincent Jean-Marie DURIEUX, Valerio FORCONI, Antonin BERDYCH, Michael Joseph KENNEALLY, Timothy Russel BYRNE (20/02/2019 – 15/03/2019), Ciprian-Vasile BOBOI (AS OF 15/03/2019)
Anness:
Abbozz tal-att legali:
Sorsi ta' appoġġ u finanzjament:

L-aħħar aġġornament: 01/05/2019

Isem l-isponser Data[1] Ammont f'EUR[2]
Imperial Brands Brussels Office 08/10/2018 10,000
BfTG e.V. 29/03/2019 8,000
Vapitaly 29/04/2019 16,000
AIV (Asociatia Industriei De Vaping) 29/04/2019 1,200

Ammont totali ta' appoġġ u finanzjament: € 35,200
[1]
Data meta ġiet riċevuta l-kontribuzzjoni. F'każ ta' kontribuzzjonijiet in natura, id-data meta bdiet il-kontribuzzjoni in natura.
[2]
Ammont attwali ta' finanzjament ipprovdut jew il-valur stimat tal-kontribuzzjoni "in natura".

Progress tal-inizjattiva

 1. Irreġistrata
  20/02/2019
 2. Ġbir għaddej
 3. Il-ġbir għalaq
 4. Sottomessa
 5. Imwieġba