Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Iniciatīvas organizēšana

Sīkāka informācija

 • RSS
Atruna: par šīs lapas saturu atbild vienīgi iniciatīvu organizatori. Šie dokumenti atspoguļo to autoru viedokli, un nekādā gadījumā nevar uzskatīt, ka tie atspoguļo Eiropas Komisijas viedokli. Komisija neatbild par tajos sniegtās informācijas izmantojumu.
Nosaukums: Pieprasīsim elektronisko cigarešu lietpratīgāku regulējumu!
Pašreizējais statuss: Vākšana turpinās
Termiņš: 20/02/2020
Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs: ECI(2019)000001
Reģistrācijas datums: 20/02/2019
Šā tulkojuma publicēšanas datums: 26/02/2019
Atbalstīt
Reģistrācijas valoda: EN / Citas pieejamās valodas: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Komisijas Lēmums par ierosinātās pilsoņu iniciatīvas reģistrēšanu: KOMISIJAS LĒMUMS
Priekšlikuma būtība jeb priekšmets: Mēs aicinām ES Komisiju atcelt Direktīvas 2014/40/ES 20. pantu un izstrādāt pielāgotus tiesību aktus, kas elektroniskos smēķēšanas izstrādājumus skaidri nošķir no tabakas izstrādājumiem un farmācijas produktiem.
Galvenie mērķi: Svītrot 20. pantu Direktīvā 2014/40/ES un aizstāt to ar pielāgotiem, uz zinātniskām atziņām balstītiem tiesību aktiem, kas ir saskaņā ar iekšējā tirgus darbību un kas nošķir elektroniskos smēķēšanas izstrādājumus no tabakas izstrādājumiem un farmācijas produktiem; izstrādāt jaunus tiesību aktus, kuru pamatā ir izstrādājumu kvalitātes, drošuma un ražošanas standartu obligāta ievērošana un atbildīga tirdzniecības prakse, lai nodrošinātu jauniešu aizsardzību; elektronisko smēķēšanas izstrādājumu politikai būtu jāveicina inovācija un jānodrošina, ka smēķētājiem un elektronisko smēķēšanas izstrādājumu lietotājiem ir pieejama skaidra informācija par tabaku nesaturošām mazāk kaitīgām alternatīvām un ir piekļuve šīm alternatīvām.
Līgumu noteikumi, kuri, pēc organizatoru domām, attiecas uz iniciatīvu: LESD 114. pants; LESD 168. pants.
Organizatori jeb pilsoņu komitejas locekļi:
 • Pārstāvis: Dustin DAHLMANN - dahlmann@bftg.org
 • Vietnieks: Mose GIACOMELLO - mose@vapitaly.com
 • Citi locekļi: Vincent Jean-Marie DURIEUX, Valerio FORCONI, Antonin BERDYCH, Michael Joseph KENNEALLY, Timothy Russel BYRNE (20/02/2019 – 15/03/2019), Ciprian-Vasile BOBOI (AS OF 15/03/2019)
Tīmekļa vietne: https://vapingisnottobacco.eu/
Pielikums:
Tiesību akta projekts:
Atbalsta un finansējuma avoti:

Ziņas pēdējoreiz atjauninātas: 01/05/2019

Sponsora vārds, uzvārds vai nosaukums Datums[1] Summa eiro [2]
Imperial Brands Brussels Office 08/10/2018 10 000
BfTG e.V. 29/03/2019 8 000
Vapitaly 29/04/2019 16 000
AIV (Asociatia Industriei De Vaping) 29/04/2019 1 200

Atbalsta un finansējuma kopējā summa: € 35 200
[1]
Datums, kad palīdzība saņemta. Ja palīdzība saņemta mantiskā veidā, tad datums, no kura šāda mantiska palīdzība sākusies.
[2]
Saņemtā finansējuma faktiskais apjoms vai mantiskā izteiksmē saņemtās palīdzības aptuvenā vērtība.

Iniciatīvas gaita

 1. Reģistrēta
  20/02/2019
 2. Vākšana turpinās
 3. Beigusies paziņojumu par atbalstu vākšana
 4. Iniciatīva iesniegta
 5. Atbildēts