Navigation path

Avaleht Kontakt Sisujuht

Kodanikualgatuse kohta

Leidke algatus

Algatuse korraldamine

Täiendav teave

 • RSS
Vastutuse välistamine. Käesoleva lehekülje sisu eest vastutavad üksnes algatuste korraldajad. Tekstid väljendavad üksnes algatuste autorite seisukohti ning neid ei saa kuidagi seostada Euroopa Komisjoni seisukohtadega. Komisjoni ei saa pidada vastutavaks tekstides sisalduva teabe mis tahes viisil kasutamise eest.
Pealkiri: Veipimine olgu arukamalt reguleeritud!
Praegune staatus: Kogumine kestab
Tähtaeg: 20/02/2020
Komisjoni antud registreerimisnumber: ECI(2019)000001
Registreerimise kuupäev: 20/02/2019
Käesoleva tõlke avaldamise kuupäev: 26/02/2019
Toeta
Registreerimiskeel: EN / Muud keeled: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Komisjoni otsus kavandatava kodanikualgatuse registreerimise kohta: KOMISJONI OTSUS
Sisu: Kutsume Euroopa Komisjoni üles tunnistama kehtetuks direktiivi 2014/40/EL artiklit 20 ja töötama välja eraldi õigusaktid, millega teha selgelt vahet veipimistoodetel ning tubakatoodetel ja ravimitel.
Peamised eesmärgid: Jätta direktiivist 2014/40/EL välja artikkel 20 ja kehtestada selle asemel teaduslikele tõenditele toetuvad eraldi õigusaktid, millega kooskõlas siseturu toimimisega eristada veipimistooteid tubakatoodetest ja ravimitest. Kehtestada uued õigusaktid, mis põhinevad kohustusel järgida usaldusväärseid kvaliteedi-, ohutus- ja tootmisstandardeid ning noori kaitsvatel vastutustundlikel turustamistavadel. Veipimispoliitikaga tuleks soodustada innovatsiooni ja tagada, et suitsetajad ja veipijad saavad selget teavet tubakat mittesisaldavate vähemkahjulike alternatiivide kohta ning need on neile kättesaadavad.
Korraldajate poolt asjakohaseks peetavad aluslepingute sätted: ELi toimimise lepingu artikkel 114. ELi toimimise lepingu artikkel 168.
Korraldajad / Kodanike komitee liikmed:
 • Esindaja: Dustin DAHLMANN - dahlmann@bftg.org
 • Asendaja: Mose GIACOMELLO - mose@vapitaly.com
 • Teised liikmed: Vincent Jean-Marie DURIEUX, Valerio FORCONI, Antonin BERDYCH, Michael Joseph KENNEALLY, Timothy Russel BYRNE (20/02/2019 – 15/03/2019), Ciprian-Vasile BOBOI (AS OF 15/03/2019)
Lisa:
Õigusakti eelnõu:
Toetus- ja rahastamisallikad:

Viimati ajakohastatud: 01/05/2019

Sponsori nimi Kuupäev[1] Summa eurodes[2]
Imperial Brands Brussels Office 08/10/2018 10 000
BfTG e.V. 29/03/2019 8 000
Vapitaly 29/04/2019 16 000
AIV (Asociatia Industriei De Vaping) 29/04/2019 1 200

Toetuse ja rahastamise kogusumma: € 35 200
[1]
Toetuse saamise kuupäev. Mitterahalise toetuse korral kuupäev, millal mitterahaline toetus algas.
[2]
Rahastamiseks antud tegelik summa või mitterahalise panuse eeldatav väärtus.

Algatuse menetlusetapid

 1. Registreeritud
  20/02/2019
 2. Kogumine kestab
 3. Kogumine lõppenud
 4. Esitatud
 5. Vastatud