Navigation path

Начало За контакти Карта на сайта

За гражданската инициатива

Открийте инициатива

Организиране на инициатива

Още информация

 • RSS
Отказ от отговорност: За съдържанието на тази страница отговорност носят единствено организаторите на инициативите. Текстът изразява единствено вижданията на авторите и по никакъв начин не може да се смята, че той изразява вижданията на Европейската комисия. Комисията не носи отговорност за използването на информацията, съдържаща се в него.
Наслов: Да поискаме по-интелигентно регулиране на електронните цигари!
Настоящ статус: Събирането на изявления продължава
Краен срок: 20/02/2020
Регистрационен номер в Комисията: ECI(2019)000001
Дата на регистрация: 20/02/2019
Дата на публикуване на този превод: 26/02/2019
Подкрепа
Език на регистрацията: EN / Други достъпни езици: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Решение на Комисията относно регистрирането на предложената гражданска инициатива: РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
Предмет: Призоваваме Европейската комисия да отмени член 20 от Директива 2014/40/ЕС и да създаде специално законодателство, с което електронните цигари и свързаните с тях продукти ясно да се разграничат от тютюневите изделия и фармацевтичните продукти.
Основни цели: Член 20 от Директива 2014/40/ЕС да се заличи и да се замести със специално, научно, основано на факти законодателство в съответствие с функционирането на вътрешния пазар, с което електронните цигари и свързаните с тях продукти се разграничават от тютюневите изделия и фармацевтичните продукти; Да се въведе ново законодателство, което се основава на задължително спазване на строги стандарти за качество, безопасност и производство на продуктите, заедно с отговорни пазарни практики, гарантиращи защитата на младежта; С политиката относно електронните цигари трябва да се насърчават иновациите и да се гарантира, че пушачите и ползвателите на електронни цигари разполагат с ясна информация и достъп до по-малко вредни алтернативи без съдържание на тютюн.
Разпоредби на Договорите, смятани от организаторите за имащи отношение към инициативата: член 114 от ДФЕС; член 168 от ДФЕС
Организатори/ Членове на гражданския комитет:
 • Представител: Dustin DAHLMANN - dahlmann@bftg.org
 • Заместник: Mose GIACOMELLO - mose@vapitaly.com
 • Други членове: Vincent Jean-Marie DURIEUX, Valerio FORCONI, Antonin BERDYCH, Michael Joseph KENNEALLY, Timothy Russel BYRNE (20/02/2019 – 15/03/2019), Ciprian-Vasile BOBOI (AS OF 15/03/2019)
Приложение:
Проект на правен акт:
Източници на подкрепа и финансиране:

Последна актуализация: 01/05/2019

Име на спонсора Дата[1] Стойност в евро[2]
Imperial Brands Brussels Office 08/10/2018 10 000
BfTG e.V. 29/03/2019 8 000
Vapitaly 29/04/2019 16 000
AIV (Asociatia Industriei De Vaping) 29/04/2019 1 200

Обща стойност на подкрепата и финансирането: € 35 200
[1]
Дата на получаване на финансирането. В случаи на помощ в натура – дата, на която е започнало предоставянето на помощта.
[2]
Действителна стойност на предоставеното финансиране или стойност на помощта в натура.

Напредък на инициативата

 1. Регистрирана
  20/02/2019
 2. Събирането на изявления продължава
 3. Приключено събиране
 4. Внесена
 5. Получила отговор