Navigation path

Prima pagină Contact Harta site-ului

Despre iniţiativa cetăţenească

Căutaţi o iniţiativă

Organizați o inițiativă

Mai multe informaţii

 • RSS
Declinarea responsabilităţii: Conţinutul acestei pagini intră exclusiv în responsabilitatea organizatorilor iniţiativelor. Textele reflectă doar punctele de vedere ale autorilor lor şi nu exprimă, în niciun caz, opiniile Comisiei Europene. Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru felul în care sunt utilizate informaţiile de pe această pagină.
Titlu: Să cerem o reglementare mai inteligentă în materie de țigarete electronice!
Statutul actual: Colectare în curs
Termen limită: 20/02/2020
Număr de înregistrare atribuit de Comisie: ECI(2019)000001
Data înregistrării: 20/02/2019
Data publicării acestei traduceri: 26/02/2019
Susțineți
Înregistrată în limba: EN / Alte versiuni lingvistice: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Decizia Comisiei privind înregistrarea propunerii de inițiativă cetățenească: DECIZIA COMISIEI
Obiect: Solicităm Comisiei Europene să abroge articolul 20 din Directiva 2014/40/UE și să creeze o legislație specifică menită să facă o distincție clară între țigaretele electronice, pe de o parte, și produsele din tutun și produsele farmaceutice, pe de altă parte.
Obiective principale: Eliminarea articolului 20 din Directiva 2014/40/UE și înlocuirea acestuia cu o legislație adaptată, bazată pe date științifice și pe dovezi, în acord cu funcționarea pieței interne, care să facă distincția între țigaretele electronice, pe de o parte, și produsele din tutun și produsele farmaceutice, pe de altă parte. Adoptarea unei noi legislații bazate pe respectarea obligatorie a unor standarde solide de calitate, de siguranță și de fabricație a produselor, precum și a unor practici responsabile de comercializare care să asigure protecția tinerilor. Politica în materie de țigarete electronice ar trebui să promoveze inovarea și să garanteze faptul că cei care fumează țigări și țigarete electronice dispun de informații clare și au acces la alternative care nu conțin tutun și sunt mai puțin dăunătoare.
Prevederile tratatelor considerate relevante de către organizatori: Articolul 114 din TFUE și articolul 168 din TFUE.
Organizatori/Membrii comitetului cetăţenilor:
 • Reprezentant: Dustin DAHLMANN - dahlmann@bftg.org
 • Supleant: Mose GIACOMELLO - mose@vapitaly.com
 • Alţi membri: Vincent Jean-Marie DURIEUX, Valerio FORCONI, Antonin BERDYCH, Michael Joseph KENNEALLY, Timothy Russel BYRNE (20/02/2019 – 15/03/2019), Ciprian-Vasile BOBOI (AS OF 15/03/2019)
Anexă:
Proiect de act juridic:
Surse de susţinere şi finanţare:

Ultima actualizare: 01/05/2019

Numele sponsorului Data[1] Suma în euro[2]
Imperial Brands Brussels Office 08/10/2018 10.000
BfTG e.V. 29/03/2019 8.000
Vapitaly 29/04/2019 16.000
AIV (Asociatia Industriei De Vaping) 29/04/2019 1.200

Valoarea totală a susţinerii şi finanţării: € 35.200
[1]
Data la care s-a primit contribuţia. În cazul contribuţiilor în natură, indicaţi data la care aţi început să le primiţi.
[2]
Valoarea reală a finanţării sau valoarea estimată a contribuţiilor în natură.

Evoluţie

 1. Înregistrată
  20/02/2019
 2. Colectare în curs
 3. Colectare încheiată
 4. Prezentată
 5. Răspuns primit