Navigation path

Leathanach baile Teagmháil Léarscáil an tsuímh

Faoi thionscnamh na saoránach

Aimsigh tionscnamh

Tionscnamh a eagrú

Breis eolais

 • RSS
Séanadh: Is iad eagraithe na dtionscnamh beartaithe amháin atá freagrach as a bhfuil ar an leathanach seo. Tuairimí na n-údar amháin atá sna téacsanna agus níl aon slí is féidir a mheas gur tuairimí an Choimisiúin Eorpaigh atá iontu. Ní féidir an Coimisiún a dhéanamh freagrach as aon úsáid a d'fhéadfaí a bhaint as an bhfaisnéis atá iontu.
Teideal: Éilímis rialú níos cliste don vápáil!
Stádas reatha: Bailiú ar siúl
Spriocdháta: 20/02/2020
Uimhir chlárúcháin an Choimisiúin: ECI(2019)000001
Dáta clárúcháin: 20/02/2019
Dáta foilsithe an aistriúchain seo: 26/02/2019
Tacaigh leis
Teanga chlárúcháin: EN / Teangacha eile atá ar fáil: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
An Cinneadh ón gCoimisiún maidir le clárú an tionscadail ó na saoránaigh atá beartaithe: CINNEADH ÓN gCOIMISIÚN
Ábhar: Iarraimid ar an gCoimisiún Eorpach Airteagal 20 de Threoir 2014/40/AE a aisghairm agus reachtaíocht shaincheaptha a chruthú ina leagtar amach go soiléir táirgí vápála seachas táirgí tobac agus táirgí cógaisíochta.
Príomhchuspóirí: Airteagal 20 de Threoir 2014/40/AE a bhaint amach agus reachtaíocht shaincheaptha a chur ina áit a bheadh de réir na heolaíochta agus í bunaithe ar fhianaise, rud a bheadh i gcomhréir le feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh ina bhfuil dealú idir táirgí vápála agus táirgí tobac agus cógaisíochta. Deimhin a dhéanamh de go mbeidh reachtaíocht nua ann agus í bunaithe ar chomhlíonadh éigeantach ar cháilíocht théagartha na dtáirgí, ar chaighdeáin slándála agus monaraithe, mar aon le cleachtais mhargaíochta fhreagracha a chinntíonn cosaint na hóige. Ba cheart don bheartas i leith na vápála an nuálaíocht a chothú agus deimhin a dhéanamh de go bhfuil idir eolas soiléir ann agus rochtain do lucht caite tobac agus do lucht vápála ar rogha táirgí gan tobac nach bhfuil an dochar céanna iontu.
Forálacha na gConarthaí ar mheas na heagraithe iad a bheith ábhartha: Airteagal 114 CFAE; Airteagal 168 CFAE
Eagraithe / Baill choiste na saoránach:
 • Ionadaí: Dustin DAHLMANN - dahlmann@bftg.org
 • Ionadaí malartach: Mose GIACOMELLO - mose@vapitaly.com
 • Baill eile: Vincent Jean-Marie DURIEUX, Valerio FORCONI, Antonin BERDYCH, Michael Joseph KENNEALLY, Timothy Russel BYRNE (20/02/2019 – 15/03/2019), Ciprian-Vasile BOBOI (AS OF 15/03/2019)
Suíomh gréasáin: https://vapingisnottobacco.eu/
Iarscríbhinn:
Dréachtghníomh dlí:
Foinsí tacaíochta agus maoinithe:

Nuashonrú is déanaí: 01/05/2019

Ainm an urraitheora Dáta[1] Méid in EUR[2]
Imperial Brands Brussels Office 08/10/2018 10,000
BfTG e.V. 29/03/2019 8,000
Vapitaly 29/04/2019 16,000
AIV (Asociatia Industriei De Vaping) 29/04/2019 1,200

Méid iomlán na tacaíochta agus an mhaoinithe: € 35,200
[1]
Dáta a fuarthas an ranníocaíocht: Maidir le ranníocaíochtaí i gcomhchineál, an dáta ar a thosaigh an ranníocaíocht i gcomhchineál.
[2]
Méid iarbhír an mhaoinithe a cuireadh ar fáil nó meastachán ar ranníocaíocht i gcomhchineál.

Dul chun cinn an tionscnaimh

 1. Arna chlárú
  20/02/2019
 2. Bailiú ar siúl
 3. Bailiú arna dhúnadh
 4. Arna chur isteach
 5. Freagartha