Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Iniciatīvas organizēšana

Sīkāka informācija

 • RSS
Atruna: par šīs lapas saturu atbild vienīgi iniciatīvu organizatori. Šie dokumenti atspoguļo to autoru viedokli, un nekādā gadījumā nevar uzskatīt, ka tie atspoguļo Eiropas Komisijas viedokli. Komisija neatbild par tajos sniegtās informācijas izmantojumu.
Nosaukums: Obligāts pārtikas produktu marķējums — neveģetārs/veģetārs/vegānisks
Pašreizējais statuss: Vākšana turpinās
Termiņš: 12/11/2019
Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs: ECI(2018)000007
Reģistrācijas datums: 12/11/2018
Šā tulkojuma publicēšanas datums: 19/02/2019
Atbalstīt
Reģistrācijas valoda: EN / Citas pieejamās valodas: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV NL PL PT RO SK SL SV
Komisijas Lēmums par ierosinātās pilsoņu iniciatīvas reģistrēšanu: KOMISIJAS LĒMUMS
Priekšlikuma būtība jeb priekšmets: Pārtikas produktu marķējums veģetāriešiem/vegāniem
Galvenie mērķi: Visā ES veģetāriešiem un vegāniem nav viegli atpazīt piemērotu pārtiku. Mums jāpētī pārtikas produktu sastāvdaļu saraksts, lai saprastu, vai produkts atbilst mūsu vajadzībām, un īpaši jāuzmanās no neskaidras izcelsmes sastāvdaļām, kas var būt kā dzīvnieku, tā augu izcelsmes. Šo jautājumu vēl vairāk sarežģī tas, ka Eiropas Savienībā nav vienotas nosaukumu sistēmas. Tāpēc ierosinām tiesību aktus, saskaņā ar kuriem visi pārtikas produkti obligāti jāmarķē ar vienu no trim vienkāršām piktogrammām: neveģetārs, veģetārs vai vegānisks.
Līgumu noteikumi, kuri, pēc organizatoru domām, attiecas uz iniciatīvu: Līgums par Eiropas Savienības darbību
Organizatori jeb pilsoņu komitejas locekļi:
 • Pārstāvis: Madeleina KAY - info@albawhitewolf.com
 • Vietnieks: Stefania DELPRETE - contact@stefaniadelprete.com
 • Citi locekļi: Chung DANIEL, Maia MAZUREKIEWICZ, Dusan JAKOVLJEVIC, Nicola LEISSLE, Petra MERKAS
Tīmekļa vietne: https://www.labelveg.eu
Pielikums:
Tiesību akta projekts:
Atbalsta un finansējuma avoti:

Iniciatīvas gaita

 1. Reģistrēta
  12/11/2018
 2. Vākšana turpinās
 3. Beigusies paziņojumu par atbalstu vākšana
 4. Iniciatīva iesniegta
 5. Atbildēts