Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

 • RSS
Ansvarsfriskrivning: Initiativets organisatörer är ensamt ansvariga för innehållet på denna sida. Det återger endast författarnas åsikter och kan inte på något sätt anses återspegla EU-kommissionens uppfattning. Kommissionen tar inget ansvar för hur uppgifterna kan komma att användas.
Titel: Eat original! Unmask your food
Nuvarande status: Namninsamling pågår
Deadline: 02/10/2019
Kommissionens registreringsnummer: ECI(2018)000006
Registreringsdatum: 02/10/2018
Översättningen publicerad den: 02/10/2018
Skriv på
Registreringsspråk: EN / Andra språk: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Kommissionens beslut om att registrera medborgarinitiativet: KOMMISSIONENS BESLUT
Ämne: Vi uppmanar EU-kommissionen att införa obligatorisk ursprungsmärkning för alla livsmedelsprodukter för att förhindra bedrägerier, skydda folkhälsan och garantera konsumenternas rätt till information.
Viktigaste mål: 1. Införa obligatorisk märkning med ursprungsland av alla obearbetade och förädlade livsmedel i EU, även livsmedel med registrerade varumärken och geografiska beteckningar. 2. Ursprungsmärka primära ingredienser i förädlade livsmedel om de är från ett annat land än den färdiga produkten. 3. Göra märkningen mer enhetlig med harmoniserad information om produktions- och bearbetningsmetoder för att säkra insyn i hela livsmedelskedjan.
Fördragsbestämmelser som organisatörerna anser relevanta: Artikel i 169 EUF-fördraget
Organisatörer/medborgarkommitté:
 • Företrädare: Roberto MONCALVO - eatoriginal@coldiretti.it
 • Ersättare: Christiane FOULIER LAMBERT - eatoriginal@reseaufnsea.fr
 • Övriga medlemmar: Ileana IZVERNICEANU, Elli TSIFOROU, Teresa HALAS, Marta MESSA, Stefan Bruno NILSSON
Bilaga:
Utkast till rättsakt:
Stöd- och finansieringskällor:

Senaste uppdatering: 01/04/2019

Sponsor Datum[1] Belopp i euro[2]
Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti 01/10/2018 20 000

Totalt belopp: € 20 000
[1]
Datum då bidraget togs emot. Ange startdatum för naturabidragen.
[2]
Faktiskt stödbelopp eller uppskattat värde på naturabidrag.

Initiativets gång

 1. Registrering
  02/10/2018
 2. Namninsamling pågår
 3. Insamlingen avslutad
 4. Inlämnat
 5. Besvarat