Navigation path

Domov Kontakt Zemljevid spletišča

O evropski državljanski pobudi

Iskanje pobude

Organizirajte pobudo

Več informacij

 • RSS
Izjava o omejitvi odgovornosti: Za vsebino na tej strani so izključno pristojni organizatorji pobud. Besedila izključno odražajo mnenja avtorjev in v nobenem primeru ne odražajo mnenja Evropske komisije. Komisija ne prevzema odgovornosti za morebitno uporabo informacij na tej strani.
Naslov: Eat ORIGINal! Unmask your food
Status: Zbiranje podpisov
Rok: 02/10/2019
Evidenčna številka Komisije: ECI(2018)000006
Datum prijave: 02/10/2018
Datum objave prevoda: 02/10/2018
Podpiram
Jezik prijave: EN / Drugi jeziki pobude: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Sklep Komisije o prijavi predlagane državljanske pobude: SKLEP KOMISIJE
Predmet: Evropsko komisijo pozivamo, naj za vsa živila uvede obvezno izjavo o poreklu, da se preprečijo goljufije, zaščiti javno zdravje in zagotovi pravica potrošnikov do obveščenosti.
Glavni cilji: 1. Za vsa predelana in nepredelana živila, ki so v obtoku v EU, naj postane obvezna navedba države porekla, in sicer brez odstopanj za registrirane blagovne znamke in geografske označbe. 2. Pri predelanih živilih naj označevanje porekla osnovnih sestavin postane obvezno, kadar se razlikuje od porekla končnega proizvoda. 3. Izboljša naj se skladnost oznak, vključno z usklajenimi informacijami o metodah proizvodnje in predelave, da se zagotovi preglednost v celotni prehranski verigi.
Določbe Pogodb, pomembne za pobudo: Člen 169 PDEU
Organizatorji/člani državljanskega odbora:
 • Predstavnik: Roberto MONCALVO - eatoriginal@coldiretti.it
 • Namestnik: Christiane FOULIER LAMBERT - eatoriginal@reseaufnsea.fr
 • Drugi člani: Ileana IZVERNICEANU, Elli TSIFOROU, Teresa HALAS, Marta MESSA, Stefan Bruno NILSSON
Priloga:
Osnutek pravnega akta:
Viri financiranja in podpore:

Zadnja sprememba: 01/04/2019

Ime sponzorja Datum[1] Znesek v EUR[2]
Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti 01/10/2018 20.000

Skupni znesek podpore in financiranja: € 20.000
[1]
Datum prejema prispevka. Za prispevke v naravi – datum začetka prispevka v naravi.
[2]
Dejanski znesek financiranja ali ocenjena vrednost prispevka v naravi.

Potek pobude

 1. Prijava potrjena
  02/10/2018
 2. Zbiranje podpisov
 3. Konec zbiranja
 4. Oddana
 5. Odgovor na pobudo