Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Organizácia iniciatívy

Ďalšie informácie

 • RSS
Odmietnutie zodpovednosti: Za obsah na tejto stránke nesú výhradnú zodpovednosť organizátori iniciatív. Texty vyjadrujú len názory autorov a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za názory Európskej komisie. Komisia nenesie nijakú zodpovednosť za použitie informácií uvedených na tejto stránke.
Názov: Eat ORIGINal! Unmask your food
Aktuálny status: Prebieha zber vyhlásení
Termín: 02/10/2019
Komisné registračné číslo: ECI(2018)000006
Dátum registrácie: 02/10/2018
Dátum uverejnenia tohto prekladu: 02/10/2018
Podporiť
Jazyk registrácie: EN / Ďalšie dostupné jazyky: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Rozhodnutie Komisie o registrácii navrhovanej iniciatívy občanov: ROZHODNUTIE KOMISIE
Predmet: Vyzývame Európsku komisiu, aby zaviedla povinné vyhlásenie o pôvode pre všetky potravinové výrobky s cieľom predchádzať podvodom, chrániť verejné zdravie a zaručovať právo spotrebiteľov na informácie
Hlavné ciele: 1. Povinné uvádzanie označenia krajiny pôvodu pre všetky spracované a nespracované potraviny v obehu v EÚ bez výnimky pre registrované ochranné známky a zemepisné označenia. 2. Pokiaľ ide o spracované potraviny, označenie pôvodu sa musí stať povinným pre primárne zložky, ak sa odlišujú od pôvodu konečného výrobku. 3. Zlepšenie jednotnosti štítkov vrátane harmonizovaných informácií o výrobe a spracovateľských metódach s cieľom zabezpečiť transparentnosť v celom potravinovom reťazci.
Ustanovenia zmlúv, ktoré organizátori považujú za relevantné: Článok 169 ZFEÚ
Organizátori/Členovia občianskeho výboru:
 • Zástupca: Roberto MONCALVO - eatoriginal@coldiretti.it
 • Náhradník: Christiane FOULIER LAMBERT - eatoriginal@reseaufnsea.fr
 • Ďalší členovia: Ileana IZVERNICEANU, Elli TSIFOROU, Teresa HALAS, Marta MESSA, Stefan Bruno NILSSON
Webová lokalita: http://www.eatoriginal.eu/
Príloha:
Návrh právneho aktu:
Zdroje podpory a financovania:

Posledná aktualizácia: 01/04/2019

Meno/Názov sponzora Dátum[1] Suma v eurách[2]
Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti 01/10/2018 20 000

Celková výška podpory a finančných prostriedkov: € 20 000
[1]
Dátum prijatia príspevku. V prípade vecných príspevkov dátum, kedy sa začalo s ich poskytovaním.
[2]
Skutočná výška poskytnutých finančných prostriedkov alebo odhadovaná hodnota vecných príspevkov.

História iniciatívy

 1. Zaregistrovaná
  02/10/2018
 2. Prebieha zber vyhlásení
 3. Zber ukončený
 4. Predložená
 5. Odpoveď Komisie