Navigation path

Prima pagină Contact Harta site-ului

Despre iniţiativa cetăţenească

Căutaţi o iniţiativă

Organizați o inițiativă

Mai multe informaţii

 • RSS
Declinarea responsabilităţii: Conţinutul acestei pagini intră exclusiv în responsabilitatea organizatorilor iniţiativelor. Textele reflectă doar punctele de vedere ale autorilor lor şi nu exprimă, în niciun caz, opiniile Comisiei Europene. Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru felul în care sunt utilizate informaţiile de pe această pagină.
Titlu: Eat ORIGINal! Unmask your food
Statutul actual: Colectare în curs
Termen limită: 02/10/2019
Număr de înregistrare atribuit de Comisie: ECI(2018)000006
Data înregistrării: 02/10/2018
Data publicării acestei traduceri: 02/10/2018
Susțineți
Înregistrată în limba: EN / Alte versiuni lingvistice: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Decizia Comisiei privind înregistrarea propunerii de inițiativă cetățenească: DECIZIA COMISIEI
Obiect: Solicităm Comisiei Europene să impună declararea obligatorie a originii pentru toate produsele alimentare, în scopul de a preveni fraudele, de a proteja sănătatea publică și de a garanta dreptul consumatorilor de a fi informați
Obiective principale: 1. Introducerea obligativității indicării țării de origine pentru toate produsele alimentare procesate și neprocesate care circulă în UE, fără nicio derogare pentru mărcile înregistrate și indicațiile geografice. 2. În ceea ce privește produsele alimentare procesate, obligativitatea indicării pe etichetă a originii ingredientelor primare, atunci când originea acestora este diferită de originea produsului final. 3. Îmbunătățirea consecvenței etichetelor, inclusiv armonizarea informațiilor despre metodele de producție și de procesare, pentru a se asigura transparența de-a lungul întregului lanț alimentar.
Prevederile tratatelor considerate relevante de către organizatori: Articolul 169 din TFUE
Organizatori/Membrii comitetului cetăţenilor:
 • Reprezentant: Roberto MONCALVO - eatoriginal@coldiretti.it
 • Supleant: Christiane FOULIER LAMBERT - eatoriginal@reseaufnsea.fr
 • Alţi membri: Ileana IZVERNICEANU, Elli TSIFOROU, Teresa HALAS, Marta MESSA, Stefan Bruno NILSSON
Anexă:
Proiect de act juridic:
Surse de susţinere şi finanţare:

Ultima actualizare: 01/04/2019

Numele sponsorului Data[1] Suma în euro[2]
Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti 01/10/2018 20.000

Valoarea totală a susţinerii şi finanţării: € 20.000
[1]
Data la care s-a primit contribuţia. În cazul contribuţiilor în natură, indicaţi data la care aţi început să le primiţi.
[2]
Valoarea reală a finanţării sau valoarea estimată a contribuţiilor în natură.

Evoluţie

 1. Înregistrată
  02/10/2018
 2. Colectare în curs
 3. Colectare încheiată
 4. Prezentată
 5. Răspuns primit