Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak zorganizować inicjatywę

Więcej informacji

 • RSS
Zastrzeżenie: Wyłączną odpowiedzialność za treść tej strony ponoszą organizatorzy inicjatyw. Tekst odzwierciedla wyłącznie poglądy jego autorów i w żaden sposób nie może zostać uznany za wyraz poglądów Komisji Europejskiej. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych tu informacji.
Tytuł: Eat ORIGINal! Unmask your food
Obecny status: Trwa zbieranie deklaracji
Termin: 02/10/2019
Numer nadany w rejestrze Komisji: ECI(2018)000006
Data rejestracji: 02/10/2018
Data publikacji tego tłumaczenia: 02/10/2018
Poprzyj
Język rejestracji: EN / Inne dostępne języki: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Decyzja Komisji w sprawie rejestracji proponowanej inicjatywy obywatelskiej: DECYZJA KOMISJI
Przedmiot: Zwracamy się do Komisji Europejskiej o nałożenie na wszystkie produkty spożywcze obowiązkowych deklaracji pochodzenia w celu zapobiegania oszustwom, ochrony zdrowia publicznego i zagwarantowania konsumentom prawa do informacji.
Główne cele: 1. Obowiązkowe wskazanie państwa pochodzenia dla całej żywności przetworzonej i nieprzetworzonej znajdującej się w obiegu w UE, bez odstępstw dla zarejestrowanych znaków towarowych i oznaczeń geograficznych. 2. W przypadku żywności przetworzonej – obowiązkowe wskazanie miejsca pochodzenia składników podstawowych, jeżeli miejsce ich pochodzenia jest inne niż miejsce pochodzenia produktu końcowego. 3. Poprawa spójności etykiet, z uwzględnieniem zharmonizowanych informacji na temat metod produkcji i metod przetwórczych, w celu zapewnienia przejrzystości w całym łańcuchu żywnościowym.
Postanowienia traktatów uznane przez organizatorów za istotne dla zaproponowanych działań: Art. 169 TFUE.
Organizatorzy / Członkowie komitetu obywatelskiego:
 • Reprezentant: Roberto MONCALVO - eatoriginal@coldiretti.it
 • Zastępca: Christiane FOULIER LAMBERT - eatoriginal@reseaufnsea.fr
 • Inni członkowie: Ileana IZVERNICEANU, Elli TSIFOROU, Teresa HALAS, Marta MESSA, Stefan Bruno NILSSON
Strona internetowa: http://www.eatoriginal.eu/
Załącznik:
Projekt aktu prawnego:
Źródła wsparcia i finansowania:

Ostatnia aktualizacja: 01/04/2019

Nazwa/nazwisko sponsora Data[1] Kwota w euro[2]
Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti 01/10/2018 20 000

Kwota wsparcia i finansowania ogółem: € 20 000
[1]
Data otrzymania kwoty finansowania / Data wniesienia wkładu rzeczowego
[2]
Rzeczywista kwota finansowania lub szacowana wartość wkładu rzeczowego

Postępy

 1. Zarejestrowano
  02/10/2018
 2. Trwa zbieranie deklaracji
 3. Zbieranie deklaracji zakończono
 4. Przedłożono
 5. Rozpatrzono