Navigation path

Paġna Ewlenija Kuntatt Mappa tas-sit

Dwar l-Inizjattiva taċ-ċittadini

Sib inizjattiva

Organizza inizjattiva

Aktar informazzjoni

 • RSS
Rinunċja: Il-kontenut ta' din il-paġna jaqa' taħt ir-responsabbiltà unika tal-organizzaturi tal-inizjattivi. It-testi jirriflettu biss l-opinjonijiet tal-awturi tagħhom u ma jistgħu bl-ebda mod jitqiesu li jirriflettu l-opinjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma tistax tinżamm responsabbli minn xi użu li jista' jsir tal-informazzjoni li fihom.
Titlu: Eat ORIGINal! Unmask your food
Status kurrenti: Ġbir għaddej
Skadenza: 02/10/2019
Numru ta' reġistrazzjoni tal-Kummissjoni: ECI(2018)000006
Data tar-reġistrazzjoni: 02/10/2018
Data tal-pubblikazzjoni ta' din it-traduzzjoni: 02/10/2018
Appoġġ
Lingwa tar-reġistrazzjoni: EN / Lingwi oħrajn disponibbli: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar ir-reġistrazzjoni tal-inizjattiva taċ-ċittadini proposta: DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI
Suġġett: Nitolbu lill-Kummissjoni Ewropea li timponi dikjarazzjoni obbligatorja tal-oriġini fuq il-prodotti kollha tal-ikel sabiex tiġi evitata l-frodi, titħares is-saħħa pubblika u jiġi ggarantit id-dritt tal-konsumaturi għall-informazzjoni
Għanijiet ewlenin: 1. Li l-indikazzjoni tal-pajjiż ta’ oriġini ssir obbligatorja fil-każ ta’ ikel ipproċessat u mhux ipproċessat kollu li jiċċirkola fl-UE, mingħajr ebda deroga għal trademarks u indikazzjonijiet ġeografiċi reġistrati. 2. Fir-rigward ta’ ikel ipproċessat, it-tikkettar tal-oriġini jsir obbligatorju għall-ingredjenti primarji meta jkunu differenti mill-oriġini tal-prodott finali. 3. Titjieb il-konsistenza tat-tikketti inkluża l-informazzjoni armonizzata dwar il-metodi tal-produzzjoni u tal-ipproċessar sabiex tiġi ggarantita t-trasparenza tul il-katina alimentari.
Id-dispożizzjonijiet tat-Trattati meqjusin rilevanti mill-organizzaturi: Artikolu 169 TFUE
Organizzaturi / Membri tal-kumitat taċ-ċittadini:
 • Rappreżentant: Roberto MONCALVO - eatoriginal@coldiretti.it
 • Sostitut: Christiane FOULIER LAMBERT - eatoriginal@reseaufnsea.fr
 • Membri oħrajn: Ileana IZVERNICEANU, Elli TSIFOROU, Teresa HALAS, Marta MESSA, Stefan Bruno NILSSON
Anness:
Abbozz tal-att legali:
Sorsi ta' appoġġ u finanzjament:

L-aħħar aġġornament: 01/04/2019

Isem l-isponser Data[1] Ammont f'EUR[2]
Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti 01/10/2018 20,000

Ammont totali ta' appoġġ u finanzjament: € 20,000
[1]
Data meta ġiet riċevuta l-kontribuzzjoni. F'każ ta' kontribuzzjonijiet in natura, id-data meta bdiet il-kontribuzzjoni in natura.
[2]
Ammont attwali ta' finanzjament ipprovdut jew il-valur stimat tal-kontribuzzjoni "in natura".

Progress tal-inizjattiva

 1. Irreġistrata
  02/10/2018
 2. Ġbir għaddej
 3. Il-ġbir għalaq
 4. Sottomessa
 5. Imwieġba