Navigation path

Pradžios puslapis Kontaktai Svetainės struktūra

Apie piliečių iniciatyvą

Ieškoti iniciatyvos

Iniciatyvos organizavimas

Daugiau informacijos

 • RSS
Atsakomybės apribojimas. Už šio puslapio turinį atsakingi tik iniciatyvų organizatoriai. Tekstuose išreikšta tik autorių, bet jokiu būdu ne Europos Komisijos nuomonė. Komisija už pateiktos informacijos naudojimą neatsako.
Pavadinimas: Eat ORIGINal! Unmask your food
Dabartinis statusas: Renkami pritarimo pareiškimai
Terminas: 02/10/2019
Komisijos registracijos numeris: ECI(2018)000006
Registracijos data: 02/10/2018
Šio vertimo paskelbimo data: 02/10/2018
Pritarti
Registracijos kalba: EN / Kitos kalbos: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Komisijos sprendimas dėl pasiūlytos piliečių iniciatyvos registracijos: KOMISIJOS SPRENDIMAS
Dalykas: Raginame Europos Komisiją įvesti privalomą visų maisto produktų kilmės deklaravimą, kad būtų užkirstas kelias sukčiavimui, saugoma visuomenės sveikata ir užtikrinama vartotojų teisė į informaciją.
Pagrindiniai tikslai: 1. Nustatyti prievolę visus perdirbtus ir neperdirbtus ES platinamus maisto produktus (nedarant išimties registruotiems prekių ženklams ir geografinėms nuorodoms) ženklinti nurodant kilmės šalį. 2. Nustatyti, kad etiketėje būtų privaloma nurodyti perdirbtų maisto produktų pirminių sudedamųjų dalių kilmę, jei ji skiriasi nuo galutinio produkto kilmės. 3. Didinti etikečių nuoseklumą, be kita ko, derinti informaciją apie gamybos ir perdirbimo metodus, kad būtų užtikrinamas skaidrumas visoje maisto grandinėje.
Sutarčių nuostatos, kurias organizatoriai laiko svarbiomis siūlomai iniciatyvai: SESV 169 straipsnis
Organizatoriai/Piliečių komiteto nariai:
 • Atstovas: Roberto MONCALVO - eatoriginal@coldiretti.it
 • Pavaduotojas: Christiane FOULIER LAMBERT - eatoriginal@reseaufnsea.fr
 • Kiti nariai: Ileana IZVERNICEANU, Elli TSIFOROU, Teresa HALAS, Marta MESSA, Stefan Bruno NILSSON
Interneto svetainė: http://www.eatoriginal.eu/
Priedas:
Teisės akto projektas:
Paramos ir finansavimo šaltiniai:

Atnaujinta 01/04/2019

Rėmėjo vardas ir pavardė arba pavadinimas Data[1] Suma eurais[2]
Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti 01/10/2018 20 000

Bendra paramos ir finansavimo suma: € 20 000
[1]
Paramos gavimo data. Jei parama suteikta natūra, data, kai ji pradėta teikti.
[2]
Reali gaunamo finansavimo suma arba apytikrė įnašo natūra vertė.

Iniciatyvos etapai

 1. Įregistruota
  02/10/2018
 2. Renkami pritarimo pareiškimai
 3. Pritarimo pareiškimų rinkimas baigtas
 4. Pateikta
 5. Atsakyta