Navigation path

Начало За контакти Карта на сайта

За гражданската инициатива

Открийте инициатива

Организиране на инициатива

Още информация

 • RSS
Отказ от отговорност: За съдържанието на тази страница отговорност носят единствено организаторите на инициативите. Текстът изразява единствено вижданията на авторите и по никакъв начин не може да се смята, че той изразява вижданията на Европейската комисия. Комисията не носи отговорност за използването на информацията, съдържаща се в него.
Наслов: Eat ORIGINal! Unmask your food
Настоящ статус: Събирането на изявления продължава
Краен срок: 02/10/2019
Регистрационен номер в Комисията: ECI(2018)000006
Дата на регистрация: 02/10/2018
Дата на публикуване на този превод: 02/10/2018
Подкрепа
Език на регистрацията: EN / Други достъпни езици: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Решение на Комисията относно регистрирането на предложената гражданска инициатива: РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
Предмет: Призоваваме Европейската комисия да наложи задължително обявяване на произхода за всички хранителни продукти с цел предотвратяване на измами, опазване на общественото здраве и гарантиране на правото на потребителите на информация
Основни цели: 1. Да се направи задължително посочването на държавата на произход за всички преработени и непреработени храни, които са в обращение в ЕС, без дерогация за регистрирани търговски марки и географски указания. 2. Що се отнася до преработените храни, етикетирането на произхода да бъде направено задължително за основните съставки, когато произходът им е различен от произхода на крайния продукт. 3. Подобряване на последователността на етикетите, включително хармонизирана информация относно методите за производство и преработка, с цел да се гарантира прозрачност по цялата хранителна верига
Разпоредби на Договорите, смятани от организаторите за имащи отношение към инициативата: Член 169 от ДФЕС
Организатори/ Членове на гражданския комитет:
 • Представител: Roberto MONCALVO - eatoriginal@coldiretti.it
 • Заместник: Christiane FOULIER LAMBERT - eatoriginal@reseaufnsea.fr
 • Други членове: Ileana IZVERNICEANU, Elli TSIFOROU, Teresa HALAS, Marta MESSA, Stefan Bruno NILSSON
Уебсайт: http://www.eatoriginal.eu/
Приложение:
Проект на правен акт:
Източници на подкрепа и финансиране:

Последна актуализация: 01/04/2019

Име на спонсора Дата[1] Стойност в евро[2]
Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti 01/10/2018 20 000

Обща стойност на подкрепата и финансирането: € 20 000
[1]
Дата на получаване на финансирането. В случаи на помощ в натура – дата, на която е започнало предоставянето на помощта.
[2]
Действителна стойност на предоставеното финансиране или стойност на помощта в натура.

Напредък на инициативата

 1. Регистрирана
  02/10/2018
 2. Събирането на изявления продължава
 3. Приключено събиране
 4. Внесена
 5. Получила отговор