Navigation path

Home Contact Sitemap

Over het burgerinitiatief

Een burgerinitiatief zoeken

Een burgerinitiatief organiseren

Meer informatie

 • RSS
Mededeling: De organisatoren van de betrokken burgerinitiatieven zijn volledig verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina. De teksten zijn uitsluitend voor rekening van de auteurs ervan en vertegenwoordigen niet het standpunt van de Europese Commissie. De Commissie is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de verstrekte informatie wordt gebruikt.
Titel: Eat ORIGINal! Unmask your food
Huidige stand van zaken: Verzamelen nog niet beëindigd
Einddatum: 02/10/2019
Registratienummer Commissie: ECI(2018)000006
Registratiedatum: 02/10/2018
Datum van publicatie van deze vertaling: 02/10/2018
Steun betuigen
Taal van registratie EN / Andere talen BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Besluit van de Commissie over de registratie van dit burgerinitiatief: BESLUIT VAN DE COMMISSIE
Onderwerp: We roepen de Europese Commissie op om een oorsprongsvermelding verplicht te stellen voor alle voedingsmiddelen om fraude te voorkomen, de volksgezondheid te beschermen en het recht op informatie voor consumenten te garanderen.
Belangrijkste doelen: 1. Het moet verplicht worden om op alle verwerkte en niet-verwerkte voedingsmiddelen die in de EU worden verkocht, het land van oorsprong te vermelden. Er worden geen uitzonderingen gemaakt voor geregistreerde handelsmerken en geografische aanduidingen. 2. Op verwerkte voedingsmiddelen moet ook worden vermeld uit welk land de hoofdingrediënten afkomstig zijn, als die uit een ander land komen dan het eindproduct. 3. Met het oog op de transparantie in de hele voedselketen moet de etikettering consistenter worden, o.a. door de informatie over de productie- en verwerkingsmethoden te harmoniseren.
Door organisatoren genoemde verdragsbepalingen: Artikel 169 VWEU
Organisatoren / leden van het burgercomité:
 • Vertegenwoordiger: Roberto MONCALVO - eatoriginal@coldiretti.it
 • Plaatsvervanger: Christiane FOULIER LAMBERT - eatoriginal@reseaufnsea.fr
 • Andere leden: Ileana IZVERNICEANU, Elli TSIFOROU, Teresa HALAS, Marta MESSA, Stefan Bruno NILSSON
Bijlage:
Wetgevingsvoorstel:
Steun- en financieringsbronnen:

Laatst gewijzigd: 01/04/2019

Naam sponsor Datum[1] Bedrag in euro's[2]
Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti 01/10/2018 20.000

Totaalbedrag steun en financiering: € 20.000
[1]
Datum van ontvangst van de bijdrage. Voor bijdragen in natura dient u de begindatum te vermelden.
[2]
Hoogte verstrekte financiering of raming van bijdragen in natura

Vorderingen

 1. Geregistreerd
  02/10/2018
 2. Verzamelen nog niet beëindigd
 3. Inzameling steunbetuigingen beëindigd
 4. Ingediend
 5. Beantwoord