Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Iniciatīvas organizēšana

Sīkāka informācija

 • RSS
Atruna: par šīs lapas saturu atbild vienīgi iniciatīvu organizatori. Šie dokumenti atspoguļo to autoru viedokli, un nekādā gadījumā nevar uzskatīt, ka tie atspoguļo Eiropas Komisijas viedokli. Komisija neatbild par tajos sniegtās informācijas izmantojumu.
Nosaukums: Eat ORIGINal! Unmask your food
Pašreizējais statuss: Vākšana izbeigta 02/10/2019
Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs: ECI(2018)000006
Reģistrācijas datums: 02/10/2018
Šā tulkojuma publicēšanas datums: 02/10/2018
Reģistrācijas valoda: EN / Citas pieejamās valodas: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Komisijas Lēmums par ierosinātās pilsoņu iniciatīvas reģistrēšanu: KOMISIJAS LĒMUMS
Priekšlikuma būtība jeb priekšmets: Aicinām Eiropas Komisiju noteikt obligātu visu pārtikas produktu izcelsmes deklarēšanu, lai novērstu krāpšanu, aizsargātu sabiedrības veselību un garantētu patērētāju tiesības uz informāciju.
Galvenie mērķi: 1. Noteikt, ka visiem pārstrādātiem un nepārstrādātiem pārtikas produktiem, kas ir apritē ES, obligāti ir jānorāda izcelsmes valsts, nepiemērojot izņēmumus attiecībā uz reģistrētajām preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm. 2. Attiecībā uz pārstrādātiem pārtikas produktiem izcelsmes marķējums ir obligāts galvenajām sastāvdaļām, ja tā atšķiras no galaprodukta izcelsmes. 3. Uzlabot marķējuma konsekvenci, saskaņojot informāciju par ražošanas un pārstrādes metodēm, lai nodrošinātu pārredzamību visā pārtikas apritē.
Līgumu noteikumi, kuri, pēc organizatoru domām, attiecas uz iniciatīvu: LESD 169. pants
Organizatori jeb pilsoņu komitejas locekļi:
 • Pārstāvis: Roberto MONCALVO - eatoriginal@coldiretti.it
 • Vietnieks: Christiane FOULIER LAMBERT - eatoriginal@reseaufnsea.fr
 • Citi locekļi: Ileana IZVERNICEANU, Elli TSIFOROU, Teresa HALAS, Marta MESSA, Stefan Bruno NILSSON
Tīmekļa vietne: http://www.eatoriginal.eu/
Pielikums:
Tiesību akta projekts:
Atbalsta un finansējuma avoti:

Ziņas pēdējoreiz atjauninātas: 01/04/2019

Sponsora vārds, uzvārds vai nosaukums Datums[1] Summa eiro [2]
Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti 01/10/2018 20 000

Atbalsta un finansējuma kopējā summa: € 20 000
[1]
Datums, kad palīdzība saņemta. Ja palīdzība saņemta mantiskā veidā, tad datums, no kura šāda mantiska palīdzība sākusies.
[2]
Saņemtā finansējuma faktiskais apjoms vai mantiskā izteiksmē saņemtās palīdzības aptuvenā vērtība.

Iniciatīvas gaita

 1. Reģistrēta
  02/10/2018
 2. Vākšana turpinās
 3. Beigusies paziņojumu par atbalstu vākšana
  02/10/2019
 4. Iniciatīva iesniegta
 5. Atbildēts