Navigation path

Početna Kontakt Karta <em>web</em>-mjesta

O građanskoj inicijativi

Pronalaženje inicijative

Organiziranje inicijative

Više informacija

 • RSS
Izjava o ograničenju odgovornosti: Za sadržaj ove stranice odgovorni su isključivo organizatori inicijativa. Tekstovi odražavaju isključivo stajališta autora i ni na koji način ne odražavaju stavove Europske komisije. Komisija ne odgovara za eventualnu uporabu informacija koje sadržava ova stranica.
Naslov: Eat ORIGINal! Unmask your food
Aktualni status: Prikupljanje u tijeku
Rok: 02/10/2019
Registarski broj koji dodjeljuje Komisija: ECI(2018)000006
Datum registriranja: 02/10/2018
Datum objave prijevoda 02/10/2018
Podupirem
Jezik registriranja: EN / Drugi dostupni jezici: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Odluka Komisije o registraciji predložene građanske inicijative: ODLUKA KOMISIJE
Predmet: Pozivamo Europsku komisiju da uvede obvezno navođenje podrijetla za sve prehrambene proizvode kako bi se spriječile prijevare, zaštitilo javno zdravlje i zajamčilo pravo potrošača na informacije.
Glavni ciljevi: 1. Uvođenje obveznog navođenja zemlje podrijetla za svu prerađenu i neprerađenu hranu koja je u optjecaju u EU-u, i to bez odstupanja za registrirane žigove i oznake zemljopisnog podrijetla. 2. Kad je riječ o prerađenoj hrani, obvezno označivanje podrijetla glavnih sastojaka ako se ono razlikuje od podrijetla konačnog proizvoda. 3. Poboljšanje dosljednosti oznaka, uključujući usklađene informacije o metodama proizvodnje i prerade, kako bi se osigurala transparentnost u cijelom prehrambenom lancu.
Odredbe Ugovorâ koje organizatori smatraju relevantnima: Članak 169. UFEU-a.
Organizatori/članovi građanskog odbora:
 • Predstavnik: Roberto MONCALVO - eatoriginal@coldiretti.it
 • Zamjenik: Christiane FOULIER LAMBERT - eatoriginal@reseaufnsea.fr
 • Ostali članovi: Ileana IZVERNICEANU, Elli TSIFOROU, Teresa HALAS, Marta MESSA, Stefan Bruno NILSSON
Internetska stranica: http://www.eatoriginal.eu/
Prilog:
Nacrt pravnog akta:
Izvori potpore i financiranja:

Posljednji put ažurirano: 01/04/2019

Ime sponzora Datum[1] Iznos u EUR[2]
Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti 01/10/2018 20.000

Ukupan iznos potpore i financiranja: € 20.000
[1]
Datum primitka doprinosa. Ako je doprinos bio u naravi, navedite datum početka njegova davanja.
[2]
Stvaran iznos financiranja ili procijenjena vrijednost doprinosa u naravi.

Tijek inicijative

 1. Registrirana
  02/10/2018
 2. Prikupljanje u tijeku
 3. Prikupljanje izjava o potpori je zaključeno
 4. Podnesena
 5. Komisija je odgovorila