Navigation path

Leathanach baile Teagmháil Léarscáil an tsuímh

Faoi thionscnamh na saoránach

Aimsigh tionscnamh

Tionscnamh a eagrú

Breis eolais

 • RSS
Séanadh: Is iad eagraithe na dtionscnamh beartaithe amháin atá freagrach as a bhfuil ar an leathanach seo. Tuairimí na n-údar amháin atá sna téacsanna agus níl aon slí is féidir a mheas gur tuairimí an Choimisiúin Eorpaigh atá iontu. Ní féidir an Coimisiún a dhéanamh freagrach as aon úsáid a d'fhéadfaí a bhaint as an bhfaisnéis atá iontu.
Teideal: Eat ORIGINal! Unmask your food
Stádas reatha: Bailiú ar siúl
Spriocdháta: 02/10/2019
Uimhir chlárúcháin an Choimisiúin: ECI(2018)000006
Dáta clárúcháin: 02/10/2018
Dáta foilsithe an aistriúchain seo: 02/10/2018
Tacaigh leis
Teanga chlárúcháin: EN / Teangacha eile atá ar fáil: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
An Cinneadh ón gCoimisiún maidir le clárú an tionscadail ó na saoránaigh atá beartaithe: CINNEADH ÓN gCOIMISIÚN
Ábhar: Iarraimid ar an gCoimisiún Eorpach an dearbhú tionscnaimh a dhéanamh éigeantach i gcás gach táirge bia chun calaois a chosc, sláinte an phobail a chosaint agus ceart na dtomhaltóirí ar eolas a ráthú
Príomhchuspóirí: 1. É a bheith éigeantach an tír thionscnaimh a shonrú ar an mbia ar fad, idir phróiseáilte agus neamhphróiseáilte, atá i gcúrsaíocht san Aontas, gan maolú le haghaidh trádmharcanna ná tásca geografacha. 2. Maidir le bia próiseáilte, é a bheith éigeantach áit tionscnaimh na gcomhábhar príomha a lua ar an lipéad nuair nach ionann an áit sin agus áit tionscnaimh an táirge deiridh. 3. Feabhas a chur ar chomhsheasmhacht idir lipéid, trí fhaisnéis chomhoiriúnaithe a chur orthu faoi na modhanna táirgthe agus próiseála a úsáideadh, lena chinntiú go bhfuil trédhearcacht ann feadh an tslabhra bia.
Forálacha na gConarthaí ar mheas na heagraithe iad a bheith ábhartha: Airteagal 169 CFAE
Eagraithe / Baill choiste na saoránach:
 • Ionadaí: Roberto MONCALVO - eatoriginal@coldiretti.it
 • Ionadaí malartach: Christiane FOULIER LAMBERT - eatoriginal@reseaufnsea.fr
 • Baill eile: Ileana IZVERNICEANU, Elli TSIFOROU, Teresa HALAS, Marta MESSA, Stefan Bruno NILSSON
Suíomh gréasáin: http://www.eatoriginal.eu/
Iarscríbhinn:
Dréachtghníomh dlí:
Foinsí tacaíochta agus maoinithe:

Nuashonrú is déanaí: 01/04/2019

Ainm an urraitheora Dáta[1] Méid in EUR[2]
Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti 01/10/2018 20,000

Méid iomlán na tacaíochta agus an mhaoinithe: € 20,000
[1]
Dáta a fuarthas an ranníocaíocht: Maidir le ranníocaíochtaí i gcomhchineál, an dáta ar a thosaigh an ranníocaíocht i gcomhchineál.
[2]
Méid iarbhír an mhaoinithe a cuireadh ar fáil nó meastachán ar ranníocaíocht i gcomhchineál.

Dul chun cinn an tionscnaimh

 1. Arna chlárú
  02/10/2018
 2. Bailiú ar siúl
 3. Bailiú arna dhúnadh
 4. Arna chur isteach
 5. Freagartha