Navigation path

Avaleht Kontakt Sisujuht

Kodanikualgatuse kohta

Leidke algatus

Algatuse korraldamine

Täiendav teave

 • RSS
Vastutuse välistamine. Käesoleva lehekülje sisu eest vastutavad üksnes algatuste korraldajad. Tekstid väljendavad üksnes algatuste autorite seisukohti ning neid ei saa kuidagi seostada Euroopa Komisjoni seisukohtadega. Komisjoni ei saa pidada vastutavaks tekstides sisalduva teabe mis tahes viisil kasutamise eest.
Pealkiri: Eat ORIGINal! Unmask your food
Praegune staatus: Kogumine kestab
Tähtaeg: 02/10/2019
Komisjoni antud registreerimisnumber: ECI(2018)000006
Registreerimise kuupäev: 02/10/2018
Käesoleva tõlke avaldamise kuupäev: 02/10/2018
Toeta
Registreerimiskeel: EN / Muud keeled: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Komisjoni otsus kavandatava kodanikualgatuse registreerimise kohta: KOMISJONI OTSUS
Sisu: Kutsume Euroopa Komisjoni üles kehtestama kõigi toiduainete suhtes päritoludeklaratsiooni esitamise kohustuse, et hoida ära pettusejuhtumeid, kaitsta rahvatervist ja tagada tarbijate õigus teabele
Peamised eesmärgid: 1. Muuta kohustuslikuks päritoluriigi märkimine kõigile ELis ringlevatele töödeldud või töötlemata toiduainetele, kohaldamata seejuures registreeritud kaubamärkide ja geograafiliste tähiste suhtes erandeid. 2. Kui see erineb lõpptoote päritolust, on töödeldud toidu puhul kohustuslik märkida põhilise koostisosa päritolu. 3. Selleks et tagada kogu toidutarneahela läbipaistvus, tuleb parandada märgistuste sidusust, sealhulgas ühtlustada teavet tootmis- ja töötlemismeetodite kohta.
Korraldajate poolt asjakohaseks peetavad aluslepingute sätted: Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 169
Korraldajad / Kodanike komitee liikmed:
 • Esindaja: Roberto MONCALVO - eatoriginal@coldiretti.it
 • Asendaja: Christiane FOULIER LAMBERT - eatoriginal@reseaufnsea.fr
 • Teised liikmed: Ileana IZVERNICEANU, Elli TSIFOROU, Teresa HALAS, Marta MESSA, Stefan Bruno NILSSON
Lisa:
Õigusakti eelnõu:
Toetus- ja rahastamisallikad:

Viimati ajakohastatud: 01/04/2019

Sponsori nimi Kuupäev[1] Summa eurodes[2]
Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti 01/10/2018 20 000

Toetuse ja rahastamise kogusumma: € 20 000
[1]
Toetuse saamise kuupäev. Mitterahalise toetuse korral kuupäev, millal mitterahaline toetus algas.
[2]
Rahastamiseks antud tegelik summa või mitterahalise panuse eeldatav väärtus.

Algatuse menetlusetapid

 1. Registreeritud
  02/10/2018
 2. Kogumine kestab
 3. Kogumine lõppenud
 4. Esitatud
 5. Vastatud