Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

 • RSS
Ansvarsfriskrivning: Initiativets organisatörer är ensamt ansvariga för innehållet på denna sida. Det återger endast författarnas åsikter och kan inte på något sätt anses återspegla EU-kommissionens uppfattning. Kommissionen tar inget ansvar för hur uppgifterna kan komma att användas.
Titel: STOPPA BEDRÄGERI och missbruk av EU-MEDEL genom bättre kontroll av beslut, genomförande och påföljder
Nuvarande status: Namninsamling pågår
Deadline: 27/09/2019
Kommissionens registreringsnummer: ECI(2018)000005
Registreringsdatum: 27/09/2018
Översättningen publicerad den: 08/10/2018
Skriv på
Registreringsspråk: EN / Andra språk: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Kommissionens beslut om att registrera medborgarinitiativet: KOMMISSIONENS BESLUT
Ämne: EU-institutionerna bör få möjlighet att skärpa kontrollerna (även förhandskontroller) och påföljderna i de medlemsländer som inte deltar i den europeiska åklagarmyndigheten.
Viktigaste mål: För att förhindra och bestraffa bedrägeri med och missbruk av EU-medel bör EU-institutionerna få skärpa kontrollen i de medlemsländer som inte deltar i den europeiska åklagarmyndigheten, t.ex. förhandskontroll av finansierings- och upphandlingsbeslut på riskområden. Vi föreslår att den ökade kontrollen ska omfatta en fullständig undersökning av omständigheterna och offentliggörande av bedrägerier och andra brott som skadar EU:s ekonomiska intressen.
Fördragsbestämmelser som organisatörerna anser relevanta: Artiklarna 162, 164, 177, 178, 180, 182, 183 och 325 i EUF-fördraget
Organisatörer/medborgarkommitté:
 • Företrädare: ZOLTÁN KERESZTÉNY - info@stopfraud.eu
 • Ersättare: BALÁZS FEHÉR - stopfraud-rep@outlook.com
 • Övriga medlemmar: MARCELL DÁVID HEVESI, VLADAN LAUSEVIC, LÁSZLÓ SZABÓ, GUILLE BERNARD PIERRE GÉRARD, ADAM DAVID KOHLERT
Webbplats: http://stopfraud.eu
Bilaga: Andra språk: EN
Utkast till rättsakt:
Stöd- och finansieringskällor:

Initiativets gång

 1. Registrering
  27/09/2018
 2. Namninsamling pågår
 3. Insamlingen avslutad
 4. Inlämnat
 5. Besvarat