Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Organizácia iniciatívy

Ďalšie informácie

 • RSS
Odmietnutie zodpovednosti: Za obsah na tejto stránke nesú výhradnú zodpovednosť organizátori iniciatív. Texty vyjadrujú len názory autorov a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za názory Európskej komisie. Komisia nenesie nijakú zodpovednosť za použitie informácií uvedených na tejto stránke.
Názov: STOP PODVODOM a zneužívaniu FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV EÚ – lepšou kontrolou rozhodnutí, vykonávania a sankcií
Aktuálny status: Prebieha zber vyhlásení
Termín: 27/09/2019
Komisné registračné číslo: ECI(2018)000005
Dátum registrácie: 27/09/2018
Dátum uverejnenia tohto prekladu: 26/10/2018
Podporiť
Jazyk registrácie: EN / Ďalšie dostupné jazyky: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Rozhodnutie Komisie o registrácii navrhovanej iniciatívy občanov: ROZHODNUTIE KOMISIE
Predmet: Európske inštitúcie by mali byť oprávnené uplatňovať posilnené kontroly (vrátane ex ante kontrol) a prísnejšie sankcie v tých členských štátoch EÚ, ktoré nie sú súčasťou Európskej prokuratúry.
Hlavné ciele: S cieľom predchádzať podvodom a zneužívaniu finančných prostriedkov EÚ a penalizovať ich by európske inštitúcie mali byť oprávnené uplatňovať posilnenú kontrolu v tých členských štátoch, ktoré nie sú súčasťou spolupráce s Európskou prokuratúrou. To by zahŕňalo ex ante kontrolu rozhodnutí týkajúcich sa finančných prostriedkov a obstarávania v rizikových oblastiach. Navrhujeme, aby sa takáto prehĺbená kontrola vzťahovala na úplné preskúmanie všetkých okolností, pričom by zahŕňala aj uverejnenie podvodných činností a iných trestných činov, ktoré poškodzujú finančné záujmy EÚ.
Ustanovenia zmlúv, ktoré organizátori považujú za relevantné: Články 162, 164, 177, 178, 180, 182, 183, 325 ZFEÚ
Organizátori/Členovia občianskeho výboru:
 • Zástupca: ZOLTÁN KERESZTÉNY - info@stopfraud.eu
 • Náhradník: BALÁZS FEHÉR - stopfraud-rep@outlook.com
 • Ďalší členovia: MARCELL DÁVID HEVESI, VLADAN LAUSEVIC, LÁSZLÓ SZABÓ, GUILLE BERNARD PIERRE GÉRARD, ADAM DAVID KOHLERT
Webová lokalita: stopfraud.eu
Príloha: Ďalšie dostupné jazyky: EN
Návrh právneho aktu:
Zdroje podpory a financovania:

História iniciatívy

 1. Zaregistrovaná
  27/09/2018
 2. Prebieha zber vyhlásení
 3. Zber ukončený
 4. Predložená
 5. Odpoveď Komisie