Navigation path

Paġna Ewlenija Kuntatt Mappa tas-sit

Dwar l-Inizjattiva taċ-ċittadini

Sib inizjattiva

Organizza inizjattiva

Aktar informazzjoni

 • RSS
Rinunċja: Il-kontenut ta' din il-paġna jaqa' taħt ir-responsabbiltà unika tal-organizzaturi tal-inizjattivi. It-testi jirriflettu biss l-opinjonijiet tal-awturi tagħhom u ma jistgħu bl-ebda mod jitqiesu li jirriflettu l-opinjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma tistax tinżamm responsabbli minn xi użu li jista' jsir tal-informazzjoni li fihom.
Titlu: INWAQQFU L-FRODI u l-abbuż ta’ FONDI TAL-UE - permezz ta’ kontroll aħjar ta’ deċiżjonijiet, implimentazzjoni u penali
Status kurrenti: Ġbir għaddej
Skadenza: 27/09/2019
Numru ta' reġistrazzjoni tal-Kummissjoni: ECI(2018)000005
Data tar-reġistrazzjoni: 27/09/2018
Data tal-pubblikazzjoni ta' din it-traduzzjoni: 26/10/2018
Appoġġ
Lingwa tar-reġistrazzjoni: EN / Lingwi oħrajn disponibbli: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar ir-reġistrazzjoni tal-inizjattiva taċ-ċittadini proposta: DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI
Suġġett: L-Istituzzjonijiet Ewropej għandhom ikunu intitolati li japplikaw kontrolli u sanzjonijiet imsaħħin u aktar stretti (inkluż ex-ante) f’dawk l-Istati Membri tal-UE li mhumiex membri tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew.
Għanijiet ewlenin: Biex jipprevjenu u jippenalizzaw il-frodi u l-abbuż ta’ fondi tal-UE, l-Istituzzjonijiet Ewropej għandhom ikunu intitolati li japplikaw kontroll imsaħħaħ fl-Istati Membri li mhumiex parti mill-kooperazzjoni tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Ewropew. Dan ikun jinkludi kontroll ex-ante ta’ deċiżjonijiet ta’ finanzjament u akkwist f’oqsma riskjużi. Aħna nipproponu li tali kontroll approfondit għandu jkopri l-esplorazzjoni kompleta taċ-ċirkustanzi kollha kif ukoll il-pubblikazzjoni ta’ attivitajiet frodulenti u reati oħra li huma ta’ ħsara għall-interessi finanzjarji tal-UE.
Id-dispożizzjonijiet tat-Trattati meqjusin rilevanti mill-organizzaturi: TFUE 162, 164, 177, 178, 180, 182, 183, 325
Organizzaturi / Membri tal-kumitat taċ-ċittadini:
 • Rappreżentant: ZOLTÁN KERESZTÉNY - info@stopfraud.eu
 • Sostitut: BALÁZS FEHÉR - stopfraud-rep@outlook.com
 • Membri oħrajn: MARCELL DÁVID HEVESI, VLADAN LAUSEVIC, LÁSZLÓ SZABÓ, GUILLE BERNARD PIERRE GÉRARD, ADAM DAVID KOHLERT
Websajt: stopfraud.ei
Anness: Lingwi oħrajn disponibbli: EN
Abbozz tal-att legali:
Sorsi ta' appoġġ u finanzjament:

Progress tal-inizjattiva

 1. Irreġistrata
  27/09/2018
 2. Ġbir għaddej
 3. Il-ġbir għalaq
 4. Sottomessa
 5. Imwieġba