Navigation path

Leathanach baile Teagmháil Léarscáil an tsuímh

Faoi thionscnamh na saoránach

Aimsigh tionscnamh

Tionscnamh a eagrú

Breis eolais

 • RSS
Séanadh: Is iad eagraithe na dtionscnamh beartaithe amháin atá freagrach as a bhfuil ar an leathanach seo. Tuairimí na n-údar amháin atá sna téacsanna agus níl aon slí is féidir a mheas gur tuairimí an Choimisiúin Eorpaigh atá iontu. Ní féidir an Coimisiún a dhéanamh freagrach as aon úsáid a d'fhéadfaí a bhaint as an bhfaisnéis atá iontu.
Teideal: DEIREADH A CHUR LEIS AN gCALAOIS agus le mí-úsáid CHISTÍ AN AONTAIS – trí rialú níos fearr ar chinntí, ar chur chun feidhme agus ar phionóis
Stádas reatha: Bailiú ar siúl
Spriocdháta: 27/09/2019
Uimhir chlárúcháin an Choimisiúin: ECI(2018)000005
Dáta clárúcháin: 27/09/2018
Dáta foilsithe an aistriúchain seo: 08/10/2018
Tacaigh leis
Teanga chlárúcháin: EN / Teangacha eile atá ar fáil: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
An Cinneadh ón gCoimisiún maidir le clárú an tionscadail ó na saoránaigh atá beartaithe: CINNEADH ÓN gCOIMISIÚN
Ábhar: Ba cheart na hinstitiúidí Eorpacha a bheith údaraithe le rialú níos grinne (rialú ex ante san áireamh) agus smachtbhannaí níos déine a dhéanamh sna Ballstáit sin den Aontas nach baill d'Oifig an Ionchúisitheora Eorpaigh iad.
Príomhchuspóirí: Le calaois agus mí-úsáid chistí AE a chosc agus a phionósú, ba cheart na hinstitiúidí Eorpacha a bheith údaraithe le rialú níos grinne a dhéanamh sna Ballstáit sin nach mbaineann le hOifig an Ionchúisitheora Eorpaigh. Chuimseodh an rialú sin rialú ex ante ar chinntí maoiniúcháin agus soláthair i réimsí a mbaineann riosca leo. Táimid ag moladh go gclúdódh an rialú grinn sin lán-iniúchadh na n imthosca uile agus foilsiú gníomhaíochtaí calaoiseacha agus cionta eile is dochar do leasanna airgeadais an Aontais.
Forálacha na gConarthaí ar mheas na heagraithe iad a bheith ábhartha: CFAE 162, 164, 177, 178, 180, 182, 183, 325
Eagraithe / Baill choiste na saoránach:
 • Ionadaí: ZOLTÁN KERESZTÉNY - info@stopfraud.eu
 • Ionadaí malartach: BALÁZS FEHÉR - stopfraud-rep@outlook.com
 • Baill eile: MARCELL DÁVID HEVESI, VLADAN LAUSEVIC, LÁSZLÓ SZABÓ, GUILLE BERNARD PIERRE GÉRARD, ADAM DAVID KOHLERT
Suíomh gréasáin: http://stopfraud.eu
Iarscríbhinn: Teangacha eile atá ar fáil: EN
Dréachtghníomh dlí:
Foinsí tacaíochta agus maoinithe:

Dul chun cinn an tionscnaimh

 1. Arna chlárú
  27/09/2018
 2. Bailiú ar siúl
 3. Bailiú arna dhúnadh
 4. Arna chur isteach
 5. Freagartha