Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak zorganizować inicjatywę

Więcej informacji

 • RSS
Zastrzeżenie: Wyłączną odpowiedzialność za treść tej strony ponoszą organizatorzy inicjatyw. Tekst odzwierciedla wyłącznie poglądy jego autorów i w żaden sposób nie może zostać uznany za wyraz poglądów Komisji Europejskiej. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych tu informacji.
Tytuł: STOP OSZUSTWOM i nadużyciom FUNDUSZY UE – przez poprawę kontroli decyzji, wdrożenia i przez kary
Obecny status: Trwa zbieranie deklaracji
Termin: 27/09/2019
Numer nadany w rejestrze Komisji: ECI(2018)000005
Data rejestracji: 27/09/2018
Data publikacji tego tłumaczenia: 04/10/2018
Poprzyj
Język rejestracji: EN / Inne dostępne języki: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Decyzja Komisji w sprawie rejestracji proponowanej inicjatywy obywatelskiej: DECYZJA KOMISJI
Przedmiot: Instytucje europejskie powinny być uprawnione do stosowania wzmocnionej kontroli (w tym ex ante) i bardziej rygorystycznych kar w tych państwach członkowskich UE, które nie są członkami Prokuratury Europejskiej.
Główne cele: W celu zapobiegania oszustwom i nadużyciom funduszy UE oraz karania za te czyny, instytucje europejskie powinny być uprawnione do stosowania wzmocnionej kontroli w państwach członkowskich, które nie uczestniczą we współpracy w ramach Prokuratury Europejskiej. Miałoby to obejmować kontrolę ex ante finansowania i decyzji dotyczących zamówień publicznych w obszarach obarczonych ryzykiem. Proponujemy, aby taka pogłębiona kontrola obejmowała pełne badanie wszystkich okoliczności, a także publikację oszustw i innych przestępstw szkodzących interesom finansowym UE.
Postanowienia traktatów uznane przez organizatorów za istotne dla zaproponowanych działań: Art. 162, 164, 177, 178, 180, 182, 183, 325 TFUE
Organizatorzy / Członkowie komitetu obywatelskiego:
 • Reprezentant: ZOLTÁN KERESZTÉNY - info@stopfraud.eu
 • Zastępca: BALÁZS FEHÉR - stopfraud-rep@outlook.com
 • Inni członkowie: MARCELL DÁVID HEVESI, VLADAN LAUSEVIC, LÁSZLÓ SZABÓ, GUILLE BERNARD PIERRE GÉRARD, ADAM DAVID KOHLERT
Strona internetowa: http://stopfraud.eu
Załącznik: Inne dostępne języki: EN
Projekt aktu prawnego:
Źródła wsparcia i finansowania:

Postępy

 1. Zarejestrowano
  27/09/2018
 2. Trwa zbieranie deklaracji
 3. Zbieranie deklaracji zakończono
 4. Przedłożono
 5. Rozpatrzono