Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Iniciatīvas organizēšana

Sīkāka informācija

 • RSS
Atruna: par šīs lapas saturu atbild vienīgi iniciatīvu organizatori. Šie dokumenti atspoguļo to autoru viedokli, un nekādā gadījumā nevar uzskatīt, ka tie atspoguļo Eiropas Komisijas viedokli. Komisija neatbild par tajos sniegtās informācijas izmantojumu.
Nosaukums: APTURĒT KRĀPŠANOS ar ES LĪDZEKĻIEM un to ļaunprātīgu izmantošanu: ieviest labāku lēmumu, īstenošanas un sankciju kontroli
Pašreizējais statuss: Vākšana turpinās
Termiņš: 27/09/2019
Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs: ECI(2018)000005
Reģistrācijas datums: 27/09/2018
Šā tulkojuma publicēšanas datums: 26/10/2018
Atbalstīt
Reģistrācijas valoda: EN / Citas pieejamās valodas: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Komisijas Lēmums par ierosinātās pilsoņu iniciatīvas reģistrēšanu: KOMISIJAS LĒMUMS
Priekšlikuma būtība jeb priekšmets: Eiropas iestādēm vajadzētu būt tiesīgām piemērot pastiprinātu (tostarp iepriekšēju) kontroli un stingrākas sankcijas tajās ES dalībvalstīs, kuras nav Eiropas Prokuratūras locekles.
Galvenie mērķi: Lai nepieļautu un sodītu krāpšanos ar ES līdzekļiem un to ļaunprātīgu izmantošanu, Eiropas iestādēm vajadzētu būt tiesīgām piemērot pastiprinātu kontroli dalībvalstīs, kuras nepiedalās sadarbībā attiecībā uz Eiropas Prokuratūru. Tas ietvertu iepriekšēju kontroli attiecībā uz finansēšanas un publiskā iepirkuma lēmumiem riskantās jomās. Mēs ierosinām šādā padziļinātā kontrolē ietvert visu apstākļu pilnīgu izpēti un arī publicēt informāciju par krāpnieciskām darbībām un citiem nodarījumiem, kuri kaitē ES finanšu interesēm.
Līgumu noteikumi, kuri, pēc organizatoru domām, attiecas uz iniciatīvu: LESD 162., 164., 177., 178., 180., 182., 183., 325. pants
Organizatori jeb pilsoņu komitejas locekļi:
 • Pārstāvis: ZOLTÁN KERESZTÉNY - info@stopfraud.eu
 • Vietnieks: BALÁZS FEHÉR - stopfraud-rep@outlook.com
 • Citi locekļi: MARCELL DÁVID HEVESI, VLADAN LAUSEVIC, LÁSZLÓ SZABÓ, GUILLE BERNARD PIERRE GÉRARD, ADAM DAVID KOHLERT
Tīmekļa vietne: stopfraud.eu
Pielikums: Citas pieejamās valodas: EN
Tiesību akta projekts:
Atbalsta un finansējuma avoti:

Iniciatīvas gaita

 1. Reģistrēta
  27/09/2018
 2. Vākšana turpinās
 3. Beigusies paziņojumu par atbalstu vākšana
 4. Iniciatīva iesniegta
 5. Atbildēts