Navigation path

Avaleht Kontakt Sisujuht

Kodanikualgatuse kohta

Leidke algatus

Algatuse korraldamine

Täiendav teave

 • RSS
Vastutuse välistamine. Käesoleva lehekülje sisu eest vastutavad üksnes algatuste korraldajad. Tekstid väljendavad üksnes algatuste autorite seisukohti ning neid ei saa kuidagi seostada Euroopa Komisjoni seisukohtadega. Komisjoni ei saa pidada vastutavaks tekstides sisalduva teabe mis tahes viisil kasutamise eest.
Pealkiri: LÕPP ELi RAHALISTE VAHENDITEGA seotud PETTUSTELE ja nende kuritarvitamisele – otsuste, rakendamise ja sanktsioonide tõhusama kontrolli abil
Praegune staatus: Kogumine kestab
Tähtaeg: 27/09/2019
Komisjoni antud registreerimisnumber: ECI(2018)000005
Registreerimise kuupäev: 27/09/2018
Käesoleva tõlke avaldamise kuupäev: 26/10/2018
Toeta
Registreerimiskeel: EN / Muud keeled: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Komisjoni otsus kavandatava kodanikualgatuse registreerimise kohta: KOMISJONI OTSUS
Sisu: Euroopa institutsioonidel peaks olema õigus rakendada tõhusamat kontrolli (sealhulgas eelkontroll) ja rangemaid sanktsioone neis ELi liikmesriikides, mis ei ole Euroopa Prokuratuuri liikmed.
Peamised eesmärgid: Selleks, et ära hoida ELi vahendite kasutamisega seotud pettusi ja nende kuritarvitamist ning sellise tegevuse eest karistuste määramiseks, peaks Euroopa institutsioonidel olema õigus rakendada tõhusamat kontrolli liikmesriikides, mis ei osale Euroopa Prokuratuuri koostöös. See hõlmaks rahastamise ja hankeotsuste eelkontrolli riskantsetes valdkondades. Teeme ettepaneku, et selline süvendatud kontroll peaks hõlmama kõigi asjaolude täielikku uurimist ning samuti ELi finantshuve kahjustavate pettuste ning muu ebaseadusliku tegevuse avalikustamist.
Korraldajate poolt asjakohaseks peetavad aluslepingute sätted: Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 162, 164, 177, 178, 180, 182, 183 ja 325
Korraldajad / Kodanike komitee liikmed:
 • Esindaja: ZOLTÁN KERESZTÉNY - info@stopfraud.eu
 • Asendaja: BALÁZS FEHÉR - stopfraud-rep@outlook.com
 • Teised liikmed: MARCELL DÁVID HEVESI, VLADAN LAUSEVIC, LÁSZLÓ SZABÓ, GUILLE BERNARD PIERRE GÉRARD, ADAM DAVID KOHLERT
Veebisait: stopfraud.eu
Lisa: Muud keeled: EN
Õigusakti eelnõu:
Toetus- ja rahastamisallikad:

Algatuse menetlusetapid

 1. Registreeritud
  27/09/2018
 2. Kogumine kestab
 3. Kogumine lõppenud
 4. Esitatud
 5. Vastatud