Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Organizácia iniciatívy

Ďalšie informácie

 • RSS
Odmietnutie zodpovednosti: Za obsah na tejto stránke nesú výhradnú zodpovednosť organizátori iniciatív. Texty vyjadrujú len názory autorov a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za názory Európskej komisie. Komisia nenesie nijakú zodpovednosť za použitie informácií uvedených na tejto stránke.
Názov: End the Cage Age
Aktuálny status: Prebieha zber vyhlásení
Termín: 11/09/2019
Komisné registračné číslo: ECI(2018)000004
Dátum registrácie: 11/09/2018
Dátum uverejnenia tohto prekladu: 19/09/2018
Jazyk registrácie: EN / Ďalšie dostupné jazyky: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Rozhodnutie Komisie o registrácii navrhovanej iniciatívy občanov: ROZHODNUTIE KOMISIE
Predmet: Stovky miliónov hospodárskych zvierat v EÚ musia trpieť, pretože sú väčšiu časť svojho života chované v klietkach. Vyzývame Európsku komisiu, aby ukončila toto nehumánne zaobchádzanie s hospodárskymi zvieratami.
Hlavné ciele: Klietky spôsobujú utrpenie obrovskému počtu hospodárskych zvierat každý rok. Sú kruté a zbytočné, pretože systémy poskytujúce lepšie životné podmienky a fungujúce bez klietok sú životaschopným modelom. Komisia sa preto vyzýva, aby navrhla právne predpisy s cieľom zakázať používanie: • klietok pre nosnice, králiky, mládky, plemenné brojlery, plemenné nosnice, prepelice, kačky a husi; • pôrodných klietok pre prasnice; • kotercov pre prasnice tam, kde ešte nie sú zakázané; • jednomiestne koterce pre teľatá tam, kde ešte nie sú zakázané.
Ustanovenia zmlúv, ktoré organizátori považujú za relevantné: Ďalšie dostupné jazyky: EN
Organizátori/Členovia občianskeho výboru:
 • Zástupca: Léopoldine CHARBONNEAUX - Leopoldine.CHARBONNEAUX@ciwf.org
 • Náhradník: Olga KIKOU - olga.kikou@ciwf.org
 • Ďalší členovia: Malgorzata SZADKOWSKA, Mahi KLOSTERHALFEN, Geert LAUGS, Annamaria PISAPIA, Romana SONKOVA
Webová lokalita: Ďalšie dostupné jazyky: EN
Príloha:
Návrh právneho aktu:
Zdroje podpory a financovania:

Posledná aktualizácia: 11/07/2018

Meno/Názov sponzora Dátum[1] Suma v eurách[2]
Compassion in World Farming 02/04/2018 132 000

Celková výška podpory a finančných prostriedkov: € 132 000
[1]
Dátum prijatia príspevku. V prípade vecných príspevkov dátum, kedy sa začalo s ich poskytovaním.
[2]
Skutočná výška poskytnutých finančných prostriedkov alebo odhadovaná hodnota vecných príspevkov.

História iniciatívy

 1. Zaregistrovaná
  11/09/2018
 2. Prebieha zber vyhlásení
 3. Zber ukončený
 4. Predložená
 5. Odpoveď Komisie