Navigation path

Forside Kontakt Oversigt

Om borgerinitiativer

Find et initiativ

Organiser et initiativ

Læs mere

 • RSS
Ansvarsfraskrivelse: Initiativtagerne har det fulde ansvar for indholdet på denne side. Teksterne afspejler kun forfatternes synspunkter og kan ikke på nogen måde anses for at afspejle Europa-Kommissionens holdning. Kommissionen er ikke ansvarlig for, hvilken brug der måtte blive gjort af oplysningerne.
Titel: End the Cage Age
Nuværende status: Indsamling igangværende
Frist: 11/09/2019
Registreringsnummer i Kommissionen: ECI(2018)000004
Registreringsdato: 11/09/2018
Oversættelse offentliggjort den: 19/09/2018
Registreringssprog: EN / Andre tilgængelige sprog: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Kommissionens afgørelse om registrering af forslaget til borgerinitiativ: KOMMISSIONENS AFGØRELSE
Emne: Flere hundrede millioner husdyr holdes i bure det meste af deres liv, og det påfører dem store lidelser. Vi opfordrer Kommissionen til at sætte en stopper for denne umenneskelige behandling af husdyr.
Vigtigste målsætninger: Bure påfører hvert år et enormt stort antal husdyr lidelser. De er grusomme og unødvendige, da systemer uden bure er et holdbart alternativ. Kommissionen opfordres derfor til at foreslå lovgivning, der forbyder anvendelsen af: • bure til æglæggende høner, kaniner, hønniker, forældredyr til slagtekyllinger og æglæggende høns, vagtler, ænder og gæs • farebokse til søer • sobokse, såfremt disse ikke allerede er forbudt • individuelle kalvebokse, såfremt disse ikke allerede er forbudt
De bestemmelser i traktaterne, som initiativtagerne anser for relevante: Andre tilgængelige sprog: EN
Initiativtagere/borgerkomitéens medlemmer:
 • Repræsentant: Léopoldine CHARBONNEAUX - Leopoldine.CHARBONNEAUX@ciwf.org
 • Stedfortræder: Olga KIKOU - olga.kikou@ciwf.org
 • Øvrige medlemmer: Malgorzata SZADKOWSKA, Mahi KLOSTERHALFEN, Geert LAUGS, Annamaria PISAPIA, Romana SONKOVA
Websted: Andre tilgængelige sprog: EN
Bilag:
Udkast til retsakt:
Støtte- og finansieringskilder:

Seneste opdatering: 11/07/2018

Bidragyder Dato[1] Beløb i euro[2]
Compassion in World Farming 02/04/2018 132.000

Samlet beløb: € 132.000
[1]
Dato for modtagelse af bidrag. For naturalieydelser angives startdato.
[2]
Reelt støttebeløb eller anslået værdi af naturalieydelser.

Initiativets forløb

 1. Registreret
  11/09/2018
 2. Indsamling igangværende
 3. Indsamling afsluttet
 4. Indgivet
 5. Besvaret