Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

 • RSS
Ansvarsfriskrivning: Initiativets organisatörer är ensamt ansvariga för innehållet på denna sida. Det återger endast författarnas åsikter och kan inte på något sätt anses återspegla EU-kommissionens uppfattning. Kommissionen tar inget ansvar för hur uppgifterna kan komma att användas.
Titel: End the Cage Age
Nuvarande status: Namninsamling pågår
Deadline: 11/09/2019
Kommissionens registreringsnummer: ECI(2018)000004
Registreringsdatum: 11/09/2018
Översättningen publicerad den: 19/09/2018
Registreringsspråk: EN / Andra språk: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Kommissionens beslut om att registrera medborgarinitiativet: KOMMISSIONENS BESLUT
Ämne: Miljontals lantbruksdjur hålls i burar nästan hela livet, vilket orsakar stort lidande. Vi uppmanar kommissionen att avskaffa denna ovärdiga behandling av lantbruksdjur.
Viktigaste mål: Burar orsakar lidande för enormt många lantbruksdjur varje år. Det är grymt och onödigt när det finns fungerande djurhållningssystem där djuren får gå fria. Kommissionen uppmanas därför att föreslå lagstiftning som förbjuder användning av • burar för värphöns, kaniner, unghöns, slaktkycklingföräldrar, avelshöns, vaktlar, ankor och gäss • grisningsboxar för suggor • suggboxar, när detta inte redan är förbjudet • individuella kalvboxar, när detta inte redan är förbjudet.
Fördragsbestämmelser som organisatörerna anser relevanta: Andra språk: EN
Organisatörer/medborgarkommitté:
 • Företrädare: Léopoldine CHARBONNEAUX - Leopoldine.CHARBONNEAUX@ciwf.org
 • Ersättare: Olga KIKOU - olga.kikou@ciwf.org
 • Övriga medlemmar: Malgorzata SZADKOWSKA, Mahi KLOSTERHALFEN, Geert LAUGS, Annamaria PISAPIA, Romana SONKOVA
Webbplats: Andra språk: EN
Bilaga:
Utkast till rättsakt:
Stöd- och finansieringskällor:

Senaste uppdatering: 11/07/2018

Sponsor Datum[1] Belopp i euro[2]
Compassion in World Farming 02/04/2018 132 000

Totalt belopp: € 132 000
[1]
Datum då bidraget togs emot. Ange startdatum för naturabidragen.
[2]
Faktiskt stödbelopp eller uppskattat värde på naturabidrag.

Initiativets gång

 1. Registrering
  11/09/2018
 2. Namninsamling pågår
 3. Insamlingen avslutad
 4. Inlämnat
 5. Besvarat