Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak zorganizować inicjatywę

Więcej informacji

 • RSS
Zastrzeżenie: Wyłączną odpowiedzialność za treść tej strony ponoszą organizatorzy inicjatyw. Tekst odzwierciedla wyłącznie poglądy jego autorów i w żaden sposób nie może zostać uznany za wyraz poglądów Komisji Europejskiej. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych tu informacji.
Tytuł: End the Cage Age
Obecny status: Trwa zbieranie deklaracji
Termin: 11/09/2019
Numer nadany w rejestrze Komisji: ECI(2018)000004
Data rejestracji: 11/09/2018
Data publikacji tego tłumaczenia: 19/09/2018
Język rejestracji: EN / Inne dostępne języki: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Decyzja Komisji w sprawie rejestracji proponowanej inicjatywy obywatelskiej: DECYZJA KOMISJI
Przedmiot: Setki milionów zwierząt gospodarskich w UE trzymanych jest przez większość życia w klatkach. Zamknięte zwierzęta cierpią. Wzywamy Komisję Europejską do wprowadzenia zakazu niehumanitarnego traktowania zwierząt gospodarskich.
Główne cele: Klatki są co roku przyczyną cierpienia ogromnej liczby zwierząt gospodarskich. Są one niepotrzebnym okrucieństwem. Możliwe jest prowadzenie chowu w systemie bezklatkowym, który chroni dobrostan zwierząt. Wzywamy zatem Komisję do zaproponowania przepisów zakazujących stosowania: • klatek dla kur niosek, królików, młodych kur, brojlerów hodowlanych, kur niosek hodowlanych, przepiórek, kaczek i gęsi; • legowisk dla loch karmiących; • klatek dla macior, o ile nie są jeszcze zakazane • indywidualnych zagród dla cieląt, o ile nie są jeszcze zakazane
Postanowienia traktatów uznane przez organizatorów za istotne dla zaproponowanych działań: Inne dostępne języki: EN
Organizatorzy / Członkowie komitetu obywatelskiego:
 • Reprezentant: Léopoldine CHARBONNEAUX - Leopoldine.CHARBONNEAUX@ciwf.org
 • Zastępca: Olga KIKOU - olga.kikou@ciwf.org
 • Inni członkowie: Malgorzata SZADKOWSKA, Mahi KLOSTERHALFEN, Geert LAUGS, Annamaria PISAPIA, Romana SONKOVA
Strona internetowa: Inne dostępne języki: EN
Załącznik:
Projekt aktu prawnego:
Źródła wsparcia i finansowania:

Ostatnia aktualizacja: 11/07/2018

Nazwa/nazwisko sponsora Data[1] Kwota w euro[2]
Compassion in World Farming 02/04/2018 132 000

Kwota wsparcia i finansowania ogółem: € 132 000
[1]
Data otrzymania kwoty finansowania / Data wniesienia wkładu rzeczowego
[2]
Rzeczywista kwota finansowania lub szacowana wartość wkładu rzeczowego

Postępy

 1. Zarejestrowano
  11/09/2018
 2. Trwa zbieranie deklaracji
 3. Zbieranie deklaracji zakończono
 4. Przedłożono
 5. Rozpatrzono