Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Iniciatīvas organizēšana

Sīkāka informācija

 • RSS
Atruna: par šīs lapas saturu atbild vienīgi iniciatīvu organizatori. Šie dokumenti atspoguļo to autoru viedokli, un nekādā gadījumā nevar uzskatīt, ka tie atspoguļo Eiropas Komisijas viedokli. Komisija neatbild par tajos sniegtās informācijas izmantojumu.
Nosaukums: End the Cage Age
Pašreizējais statuss: Vākšana turpinās
Termiņš: 11/09/2019
Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs: ECI(2018)000004
Reģistrācijas datums: 11/09/2018
Šā tulkojuma publicēšanas datums: 19/09/2018
Reģistrācijas valoda: EN / Citas pieejamās valodas: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Komisijas Lēmums par ierosinātās pilsoņu iniciatīvas reģistrēšanu: KOMISIJAS LĒMUMS
Priekšlikuma būtība jeb priekšmets: Eiropas Savienībā simtiem miljonu lauksaimniecības dzīvnieku lielāko dzīves daļu pavada sprostos, un tie viņiem rada lielas ciešanas. Aicinām Eiropas Komisiju izbeigt šo necilvēcīgo apiešanos ar lauksaimniecības dzīvniekiem.
Galvenie mērķi: Katru gadu milzīgs skaits lauksaimniecības dzīvnieku cieš sprostu dēļ. Tie ir nežēlīgi un nevajadzīgi, jo dzīvnieku labturības ziņā progresīvākas sistēmas, kurās neizmanto sprostus, ir dzīvotspējīgas. Tāpēc Komisija tiek aicināta ierosināt regulējumu, kas aizliedz lietot: • būrus dējējvistām, trušiem, jaunvistiņām, vaislas broileriem, vaislas dējējputniem; būrus paipalām, pīlēm un zosīm; • atnešanās sprostus sivēnmātēm; • individuālos aizgaldus sivēnmātēm (gadījumos, kad tie nav jau aizliegti); • individuālos aizgaldus teļiem (gadījumos, kad tie nav jau aizliegti).
Līgumu noteikumi, kuri, pēc organizatoru domām, attiecas uz iniciatīvu: Citas pieejamās valodas: EN
Organizatori jeb pilsoņu komitejas locekļi:
 • Pārstāvis: Léopoldine CHARBONNEAUX - Leopoldine.CHARBONNEAUX@ciwf.org
 • Vietnieks: Olga KIKOU - olga.kikou@ciwf.org
 • Citi locekļi: Malgorzata SZADKOWSKA, Mahi KLOSTERHALFEN, Geert LAUGS, Annamaria PISAPIA, Romana SONKOVA
Tīmekļa vietne: Citas pieejamās valodas: EN
Pielikums:
Tiesību akta projekts:
Atbalsta un finansējuma avoti:

Ziņas pēdējoreiz atjauninātas: 11/07/2018

Sponsora vārds, uzvārds vai nosaukums Datums[1] Summa eiro [2]
Compassion in World Farming 02/04/2018 132 000

Atbalsta un finansējuma kopējā summa: € 132 000
[1]
Datums, kad palīdzība saņemta. Ja palīdzība saņemta mantiskā veidā, tad datums, no kura šāda mantiska palīdzība sākusies.
[2]
Saņemtā finansējuma faktiskais apjoms vai mantiskā izteiksmē saņemtās palīdzības aptuvenā vērtība.

Iniciatīvas gaita

 1. Reģistrēta
  11/09/2018
 2. Vākšana turpinās
 3. Beigusies paziņojumu par atbalstu vākšana
 4. Iniciatīva iesniegta
 5. Atbildēts