Navigation path

Leathanach baile Teagmháil Léarscáil an tsuímh

Faoi thionscnamh na saoránach

Aimsigh tionscnamh

Tionscnamh a eagrú

Breis eolais

 • RSS
Séanadh: Is iad eagraithe na dtionscnamh beartaithe amháin atá freagrach as a bhfuil ar an leathanach seo. Tuairimí na n-údar amháin atá sna téacsanna agus níl aon slí is féidir a mheas gur tuairimí an Choimisiúin Eorpaigh atá iontu. Ní féidir an Coimisiún a dhéanamh freagrach as aon úsáid a d'fhéadfaí a bhaint as an bhfaisnéis atá iontu.
Teideal: End the Cage Age
Stádas reatha: Bailiú ar siúl
Spriocdháta: 11/09/2019
Uimhir chlárúcháin an Choimisiúin: ECI(2018)000004
Dáta clárúcháin: 11/09/2018
Dáta foilsithe an aistriúchain seo: 12/10/2018
Teanga chlárúcháin: EN / Teangacha eile atá ar fáil: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
An Cinneadh ón gCoimisiún maidir le clárú an tionscadail ó na saoránaigh atá beartaithe: CINNEADH ÓN gCOIMISIÚN
Ábhar: Coinnítear na céadta milliún ainmhí feirme san Aontas Eorpach i gcásanna an chuid is mó den am, rud a fhágann go mbíonn siad ag fulaingt go mór. Iarraimid ar an gCoimisiún Eorpach deireadh a chur leis an gcleachtas sin ina gcaitear go cruálach le hainmhithe feirme.
Príomhchuspóirí: Is rud é a bhíonn líon mór ainmhithe feirme ag fulaingt gach bliain de bharr iad a bheith á gcoinneáil i gcásanna. Tá úsáid na gcásanna cruálach agus níl gá ar bith leo mar go bhfuil córais eile inmharthana ann – córais atá saor ó úsáid cásanna agus a chuireann tábhacht le leas ainmhithe. Dá bhrí sin, iarrtar ar an gCoimisiún togra reachtaíochta a ullmhú chun cosc a chur ar an méid seo a leanas: • cásanna a úsáid le haghaidh béaróga, coiníní agus eireoga a choinneáil, agus póraitheoirí gríoscachán agus póraitheoirí béaróg; cásanna le haghaidh gearg, lachan agus géanna; • cliathbhoscaí breithe a úsáid le haghaidh cránacha; • cráinstallaí, i gcás nach bhfuil cosc orthu cheana féin; • pionnaí aonair le haghaidh laonna, i gcás nach bhfuil cosc orthu cheana féin.
Forálacha na gConarthaí ar mheas na heagraithe iad a bheith ábhartha: Teangacha eile atá ar fáil: EN
Eagraithe / Baill choiste na saoránach:
 • Ionadaí: Léopoldine CHARBONNEAUX - Leopoldine.CHARBONNEAUX@ciwf.org
 • Ionadaí malartach: Olga KIKOU - olga.kikou@ciwf.org
 • Baill eile: Malgorzata SZADKOWSKA, Mahi KLOSTERHALFEN, Geert LAUGS, Annamaria PISAPIA, Romana SONKOVA
Suíomh gréasáin: Teangacha eile atá ar fáil: EN
Iarscríbhinn:
Dréachtghníomh dlí:
Foinsí tacaíochta agus maoinithe:

Nuashonrú is déanaí: 11/07/2018

Ainm an urraitheora Dáta[1] Méid in EUR[2]
Compassion in World Farming 02/04/2018 132,000

Méid iomlán na tacaíochta agus an mhaoinithe: € 132,000
[1]
Dáta a fuarthas an ranníocaíocht: Maidir le ranníocaíochtaí i gcomhchineál, an dáta ar a thosaigh an ranníocaíocht i gcomhchineál.
[2]
Méid iarbhír an mhaoinithe a cuireadh ar fáil nó meastachán ar ranníocaíocht i gcomhchineál.

Dul chun cinn an tionscnaimh

 1. Arna chlárú
  11/09/2018
 2. Bailiú ar siúl
 3. Bailiú arna dhúnadh
 4. Arna chur isteach
 5. Freagartha