Navigation path

Avaleht Kontakt Sisujuht

Kodanikualgatuse kohta

Leidke algatus

Algatuse korraldamine

Täiendav teave

 • RSS
Vastutuse välistamine. Käesoleva lehekülje sisu eest vastutavad üksnes algatuste korraldajad. Tekstid väljendavad üksnes algatuste autorite seisukohti ning neid ei saa kuidagi seostada Euroopa Komisjoni seisukohtadega. Komisjoni ei saa pidada vastutavaks tekstides sisalduva teabe mis tahes viisil kasutamise eest.
Pealkiri: End the Cage Age
Praegune staatus: Kogumine kestab
Tähtaeg: 11/09/2019
Komisjoni antud registreerimisnumber: ECI(2018)000004
Registreerimise kuupäev: 11/09/2018
Käesoleva tõlke avaldamise kuupäev: 19/09/2018
Registreerimiskeel: EN / Muud keeled: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Komisjoni otsus kavandatava kodanikualgatuse registreerimise kohta: KOMISJONI OTSUS
Sisu: Euroopa Liidus on sadu miljoneid põllumajandusloomi, keda hoitakse peaaegu terve elu puuris, kus nad on sunnitud taluma suuri kannatusi. Kutsume Euroopa Komisjoni üles tegutsema selle nimel, et selline jõhker loomapidamisviis lõpetada.
Peamised eesmärgid: Puuris hoidmine põhjustab igal aastal kannatusi lugematutele põllumajandusloomadele. See on julm ja ebavajalik, kuna kasutada saab ka puurivabu süsteeme, mille puhul loomade elutingimused on paremad. Seepärast kutsume komisjoni üles esitama õigusloomeettepanekut järgmiste loomapidamisviiside keelustamiseks: • munakanade, küülikute, noorkanade, aretusbroilerite, aretusmunakanade, vuttide, partide ja hanede puurid; • emiste poegimislatrid; • emiste individuaalsulud (riikides, kus need ei ole veel keelatud); • vasikate üksikaedikud (riikides, kus need ei ole veel keelatud).
Korraldajate poolt asjakohaseks peetavad aluslepingute sätted: Muud keeled: EN
Korraldajad / Kodanike komitee liikmed:
 • Esindaja: Léopoldine CHARBONNEAUX - Leopoldine.CHARBONNEAUX@ciwf.org
 • Asendaja: Olga KIKOU - olga.kikou@ciwf.org
 • Teised liikmed: Malgorzata SZADKOWSKA, Mahi KLOSTERHALFEN, Geert LAUGS, Annamaria PISAPIA, Romana SONKOVA
Veebisait: Muud keeled: EN
Lisa:
Õigusakti eelnõu:
Toetus- ja rahastamisallikad:

Viimati ajakohastatud: 11/07/2018

Sponsori nimi Kuupäev[1] Summa eurodes[2]
Compassion in World Farming 02/04/2018 132 000

Toetuse ja rahastamise kogusumma: € 132 000
[1]
Toetuse saamise kuupäev. Mitterahalise toetuse korral kuupäev, millal mitterahaline toetus algas.
[2]
Rahastamiseks antud tegelik summa või mitterahalise panuse eeldatav väärtus.

Algatuse menetlusetapid

 1. Registreeritud
  11/09/2018
 2. Kogumine kestab
 3. Kogumine lõppenud
 4. Esitatud
 5. Vastatud