Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Organizácia iniciatívy

Ďalšie informácie

 • RSS
Odmietnutie zodpovednosti: Za obsah na tejto stránke nesú výhradnú zodpovednosť organizátori iniciatív. Texty vyjadrujú len názory autorov a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za názory Európskej komisie. Komisia nenesie nijakú zodpovednosť za použitie informácií uvedených na tejto stránke.
Názov: Zastavme hladovanie 8 % európskeho obyvateľstva!
Aktuálny status: Zber ukončený 20/07/2019
Komisné registračné číslo: ECI(2018)000002
Dátum registrácie: 19/07/2018
Dátum uverejnenia tohto prekladu: 10/08/2018
Jazyk registrácie: EN / Ďalšie dostupné jazyky: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Rozhodnutie Komisie o registrácii navrhovanej iniciatívy občanov: ROZHODNUTIE KOMISIE
Predmet: Prístup k potravinám je súčasťou Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Európska únia mala v roku 2016 druhý najväčší hrubý domáci produkt na svete, napriek tomu je hladovanie súčasťou nášho života.
Hlavné ciele: Cieľom tejto iniciatívy je podnietiť vlády k tomu, aby akceptovali problém hladu, ktorý ešte stále predstavuje veľký problém. Počet európskych občanov, ktorí trpia nedostatkom potravín, sa odhaduje na 46 miliónov (8 % z celkového počtu obyvateľov EÚ) a tento počet sa nezmenšuje. V iniciatíve sa bude klásť dôraz na zodpovednosť vlád za odstránenie tohto problému a zároveň sa upozorní na vplyv nákladov súvisiacich s hladovaním a navrhne sa zoznam opatrení, ktoré tento strašný prežitok výrazne znížia.
Ustanovenia zmlúv, ktoré organizátori považujú za relevantné: Verejné zdravie a potravinová bezpečnosť
Organizátori/Členovia občianskeho výboru:
 • Zástupca: Jerome BAUCHET - jebauchet@gmail.com
 • Náhradník: Eric VANKELST - vankelsteric@hotmail.com
 • Ďalší členovia: Konstantin HASSELBACH, Gianmaria RICCIARDI, Anders BERGBACK, Rozle REVEN, Nail KHAZENDAR
Webová lokalita: http://foodright.eu
Návrh právneho aktu:
Zdroje podpory a financovania:

História iniciatívy

 1. Zaregistrovaná
  19/07/2018
 2. Prebieha zber vyhlásení
 3. Zber ukončený
  20/07/2019
 4. Predložená
 5. Odpoveď Komisie