Navigation path

Начало За контакти Карта на сайта

За гражданската инициатива

Открийте инициатива

Организиране на инициатива

Още информация

 • RSS
Отказ от отговорност: За съдържанието на тази страница отговорност носят единствено организаторите на инициативите. Текстът изразява единствено вижданията на авторите и по никакъв начин не може да се смята, че той изразява вижданията на Европейската комисия. Комисията не носи отговорност за използването на информацията, съдържаща се в него.
Наслов: Да спрем гладуването на 8% от населението на Европа!
Настоящ статус: Събирането на изявления е приключило на 20/07/2019
Регистрационен номер в Комисията: ECI(2018)000002
Дата на регистрация: 19/07/2018
Дата на публикуване на този превод: 10/08/2018
Език на регистрацията: EN / Други достъпни езици: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Решение на Комисията относно регистрирането на предложената гражданска инициатива: РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
Предмет: Достъпът до храна е част от Всеобщата декларация за правата на човека. През 2016 г. БВП на Европейския съюз е вторият по големина в света, но гладът продължава да е част от това, което ни заобикаля.
Основни цели: Тази инициатива има за цел да накара правителствата да се занимаят с проблема с глада, който продължава да буди сериозно безпокойство. Изчисленията сочат, че европейските граждани, страдащи от недостиг на храна, са 46 милиона (8 % от цялото население на ЕС), като този брой не намалява. Инициативата не само ще постави акцента върху отговорността на правителствата за изкореняване на проблема, но също така ще подчертае въздействието на разходите, свързани с глада, и ще предложи списък с действия, които значително ще намалят това скандално явление.
Разпоредби на Договорите, смятани от организаторите за имащи отношение към инициативата: Обществено здраве и безопасност на храните
Организатори/ Членове на гражданския комитет:
 • Представител: Jerome BAUCHET - jebauchet@gmail.com
 • Заместник: Eric VANKELST - vankelsteric@hotmail.com
 • Други членове: Konstantin HASSELBACH, Gianmaria RICCIARDI, Anders BERGBACK, Rozle REVEN, Nail KHAZENDAR
Уебсайт: http://foodright.eu
Приложение: Project proposal.pdf
Проект на правен акт:
Източници на подкрепа и финансиране:

Напредък на инициативата

 1. Регистрирана
  19/07/2018
 2. Събирането на изявления продължава
 3. Приключено събиране
  20/07/2019
 4. Внесена
 5. Получила отговор