Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

 • RSS
Ansvarsfriskrivning: Initiativets organisatörer är ensamt ansvariga för innehållet på denna sida. Det återger endast författarnas åsikter och kan inte på något sätt anses återspegla EU-kommissionens uppfattning. Kommissionen tar inget ansvar för hur uppgifterna kan komma att användas.
Titel: Stoppa extremism
Nuvarande status: Namninsamling avslutad den 12/06/2018
Kommissionens registreringsnummer: ECI(2017)000007
Registreringsdatum: 12/06/2017
Översättningen publicerad den: 08/09/2017
Registreringsspråk: DE / Andra språk: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Kommissionens beslut om att registrera medborgarinitiativet: KOMMISSIONENS BESLUT
Ämne: Vi uppmanar kommissionen att föreslå lagstiftning som ska hindra de negativa följderna av extremism, framför allt för den inre marknaden.
Viktigaste mål: I enlighet med de föreslagna bestämmelserna i unionslagstiftningen ska medlemsstaterna använda sig av 1) positiv motivation för att se till att extremism på den inre marknaden identifieras och undanröjs, 2) öppenhet för att göra det enkelt för alla privatpersoner och företag att identifiera (ekonomiskt) stöd för extremism samt 3) arbetsrätten och bestämmelser om ersättning för att bekämpa extremism på den inre marknaden på ett effektivt sätt.
Fördragsbestämmelser som organisatörerna anser relevanta: Artiklarna 114, 153 och 325 i EUF-fördraget
Organisatörer/medborgarkommitté:
 • Företrädare: Ludwig Friedrich SPÄNLE - ludwig.spaenle@t-online.de
 • Ersättare: Sebastian REIMER - office@ilia.ch
 • Övriga medlemmar: Stepan ISAK, Kaspars KĻAVIŅŠ, Linda THOMPSON, Gábor TROMBITÁS, Sandra LICHTKOPPLER
Bilaga:
Utkast till rättsakt: Andra språk: DE
Stöd- och finansieringskällor:

Senaste uppdatering: 18/06/2018

Sponsor Datum[1] Belopp i euro[2]
Efgani Dönmez 28/06/2017 10 000
Seyran Ates 29/06/2017 10 000
Österreichische Gesellschaft für Politikanalyse 13/07/2017 77 489
Michael Laubsch 01/08/2017 43 700
Österreichische Gesellschaft für Politikanalyse 15/11/2017 20 000
Walter Schnauder 18/12/2017 20 800
Österreichische Gesellschaft für Politikanalyse 20/12/2017 40 000
Initiative Liberaler Muslime Österreichs 30/03/2018 20 000

Totalt belopp: € 241 989
[1]
Datum då bidraget togs emot. Ange startdatum för naturabidragen.
[2]
Faktiskt stödbelopp eller uppskattat värde på naturabidrag.

Initiativets gång

 1. Registrering
  12/06/2017
 2. Namninsamling pågår
 3. Insamlingen avslutad
  12/06/2018
 4. Inlämnat
 5. Besvarat