Navigation path

Domov Kontakt Zemljevid spletišča

O evropski državljanski pobudi

Iskanje pobude

Organizirajte pobudo

Več informacij

 • RSS
Izjava o omejitvi odgovornosti: Za vsebino na tej strani so izključno pristojni organizatorji pobud. Besedila izključno odražajo mnenja avtorjev in v nobenem primeru ne odražajo mnenja Evropske komisije. Komisija ne prevzema odgovornosti za morebitno uporabo informacij na tej strani.
Naslov: Ustavimo ekstremizem
Status: Zbiranje podpisov zaključeno dne 12/06/2018
Evidenčna številka Komisije: ECI(2017)000007
Datum prijave: 12/06/2017
Datum objave prevoda: 08/09/2017
Jezik prijave: DE / Drugi jeziki pobude: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Sklep Komisije o prijavi predlagane državljanske pobude: SKLEP KOMISIJE
Predmet: Evropsko komisijo pozivamo, naj predlaga zakonodajo, s katero bi preprečili negativne posledice ekstremizma, predvsem za notranji trg.
Glavni cilji: Na podlagi predlaganih določb prava Unije bi morale države članice uporabljati: (1) pozitivne spodbude za zagotovitev, da se ekstremizem na notranjem trgu prepozna in izključi; (2) preglednost, da lahko vsi državljani in podjetja prepoznajo (finančno) podporo ekstremizmu; ter (3) delovnopravne in odškodninske določbe za učinkovit boj proti ekstremizmu na notranjem trgu.
Določbe Pogodb, pomembne za pobudo: Členi 114, 153 in 325 PDEU
Organizatorji/člani državljanskega odbora:
 • Predstavnik: Ludwig Friedrich SPÄNLE - ludwig.spaenle@t-online.de
 • Namestnik: Sebastian REIMER - office@ilia.ch
 • Drugi člani: Stepan ISAK, Kaspars KĻAVIŅŠ, Linda THOMPSON, Gábor TROMBITÁS, Sandra LICHTKOPPLER
Priloga:
Osnutek pravnega akta: Drugi jeziki pobude: DE
Viri financiranja in podpore:

Zadnja sprememba: 18/06/2018

Ime sponzorja Datum[1] Znesek v EUR[2]
Efgani Dönmez 28/06/2017 10.000
Seyran Ates 29/06/2017 10.000
Österreichische Gesellschaft für Politikanalyse 13/07/2017 77.489
Michael Laubsch 01/08/2017 43.700
Österreichische Gesellschaft für Politikanalyse 15/11/2017 20.000
Walter Schnauder 18/12/2017 20.800
Österreichische Gesellschaft für Politikanalyse 20/12/2017 40.000
Initiative Liberaler Muslime Österreichs 30/03/2018 20.000

Skupni znesek podpore in financiranja: € 241.989
[1]
Datum prejema prispevka. Za prispevke v naravi – datum začetka prispevka v naravi.
[2]
Dejanski znesek financiranja ali ocenjena vrednost prispevka v naravi.

Potek pobude

 1. Prijava potrjena
  12/06/2017
 2. Zbiranje podpisov
 3. Konec zbiranja
  12/06/2018
 4. Oddana
 5. Odgovor na pobudo